Nähtamatud Loomad töötab selle nimel, et keelustada Eestis karusloomafarmid!

Karusloomafarmid ajalukku!

Eestis hukatakse ja nülitakse igal aastal üksnes karusnaha saamise eesmärgil üle saja tuhande looma. Rebased, naaritsad ja tšintšiljad elavad terve oma lühikese elu kitsastes puurides, kus neil puudub täielikult võimalus liigiomaseks elutegevuseks.

Karusloomafarmide kampaania eesmärk on keelustada karusloomakasvatus Eestis seaduse tasandil. Eesti inimesed on loomade poolt - värske avaliku arvamuse uuringu järgi ei poolda karusloomafarme 84% Eesti noortest ning 69% kogu elanikkonnast.

Karusloomafarmide ajastu lõppemiseks Eestis, peame veelgi suurendama avalikkuse teadlikkust karusloomade kasvatamise jõhkratest praktikatest ning andma Riigikogu liikmetele teada, et inimesed ei toeta loomade vangistamist ja julma kohtlemist karusnaha saamise eesmärgil. Ühiselt tegutsedes suudame karusloomafarmid sulgeda ning seeläbi päästa miljoneid loomi! Aita Sinagi loomi ja kirjuta rahvasaadikutele juba täna, et julmad farmid keelustataks www.aitankarusloomi.ee! Sinu kirjal on jõud!

aitankarusloomi.ee →

Hoia end kursis

Hoia end kursis meie organisatsiooni tegemistega ja liitu inimestega, kes hoolivad loomadest tööstusfarmides. Saadame infot umbes kord kuus.