Karusloomafarmide keelustamise lõpusirgel

Karusloomafarmist päästetud tšintšilja

Karusloomafarmide keelustamise eelnõu on jõudnud kauaoodatud lõpusirgele – 18. mail toimub Riigikogus eelnõu teine lugemine ja selle edukal läbimisel 2. juunil viimane samm ehk kolmas lugemine. Eelnõu jõustumise järel ei pea Eestis juba varsti enam ükski loom sündima karusloomafarmi kitsasse traatpuuri, ainsaks eesmärgiks saada kellegi moevidinaks.

Edusammud ei tule aga iseenesest. Meie töökas kampaaniatiim on näinud oktoobrist alates kõvasti vaeva, et teise lugemiseni jõuda. Seda oleme saanud teha ainult tänu püsiannetajate toetusele. Isegi vaatamata sellele, et karusloomatööstus alustas vastuvõitlust, oleme nüüd nii kaugel tänu Sulle, armas püsiannetaja.

Märtsis tutvustasime kahte suurt strateegilist suunda karusloomafarmide keelustamise kampaanias – lobitöö ja avaliku arvamuse mõjutamine. Oleme nende tegevustega aktiivselt jätkanud ja tutvustame nüüd vahepealseid arenguid mõlemas vallas.

Suhtlus ministeeriumide, Riigikogu liikmete ja fraktsioonidega

Meil on olnud rõõm suhelda produktiivselt nii Maaeluministeeriumi kui ka Keskkonnaministeeriumiga. Ootame maaeluminister Urmas Kruuse sisendit üleminekutoetuste kohta paarile allesjäänud karusloomakasvatajale, millest temaga mõned kuud tagasi rääkisime. Ta tervitas meie ideed ja nägi selle vajalikkust. Keskkonnaminister Tõnis Mölder, kellega samuti veebi vahendusel kohtusime, avaldas hiljuti meedia vahendusel toetust karusloomafarmide keelustamisele.

Nähtamatute Loomade veebikohtumine keskkonnaminister Tönis Möldriga 5. märtsil 2021

Oleme jätkanud suhtlust Riigikogu liikmete ja fraktsioonidega, et hoida neid hetkeolukorraga kursis ja veenda neid karusloomafarmide keelustamise olulisuses. Kohtusime Keskerakonna fraktsiooniga, et arutada eelnõu küsimusi ja kommenteerida võimalikke vastuväiteid või kitsaskohti. Hea meel oli näha fraktsiooni liikmete hulgas üha suuremat toetust ning liikmeid, kes varem erinevatel põhjustel võisid küll kas hääletamata jätta või eelnõu vastu hääletada, kuid nüüd on pardal ja soovivad samuti, et loomade halb kohtlemine karusloomafarmides lõppeks.

Suhtleme ka Isamaa ja EKRE fraktsioonidega, lootuses, et hääletus neis fraktsioonides jäetakse vabaks. Mõlemas fraktsioonis on karusloomafarmide keelustamise toetajaid ning töötame selle nimel, et neil oleks võimalus südametunnistuse järgi hääletada. Lisaks hoiame tihedat kontakti keskkonnakomisjoni liikmetega, kes tegelevad karusloomafarmide eelnõuga vastutava komisjoni esindajatena. Riigikogu liikmete hulgas ei ole toetus eelnõule olnud kunagi nii tugev kui praegu. Oleme ka mitmelt rahvasaadikult meie töö osas positiivset tagasisidet kuulnud.

Nähtamatute Loomade kohtumine maaeluminister Urmas Kruuse ja tema nõunikega, 15. märts 2021.

Videod: päästetud polaarrebane Remi ja tema endine elupaik Karjakülas

Viimase kuu jooksul oleme avaldanud kaks karusloomafarmide problemaatikat käsitlevat videot. Meil oli au jäädvustada karusloomafarmist päästetud polaarrebase Remi südamlik lugu. Remi sündis Karjakülas Eesti suurimas karusloomafarmis, kuid tema elu muutus, kui kogenud loomapäästjal Eino Roosioksal õnnestus farmist kolm rebast välja osta. Tänu Einole pääses Remi paljude liigikaaslaste kurvast saatusest ja sai võimaluse armastavas keskkonnas üles kasvada.

Samuti käisime Karjaküla karusloomafarmi juures, et jagada haruldasi droonikaadreid kunagi 170 000 rebast ja naaritsat mahutanud hiiglaslikust farmikompleksist. Tänaseks on karusloomafarm loomadest tühi ja kui eelnõu vastu võetakse, ei pea enam ükski loom nende kõledate farmihoonete ridades piinlema.

Filmivõtted: Nähtamatute Loomade vabatahtlik Jaanika sõbrustab karusloomafarmist päästetud rebase Zayniga.
Karjaküla karusloomafarmi droonikaader, aprill 2021. Loodetavasti jäävad need hooned igavesti karusloomadest tühjaks.

Arvukad meediakajastused

Selleks et hoida avalikkust karusloomatööstuse hääbumise ja karusloomafarmide keelustamise arengutega kursis, oleme avaldanud artikleid ja andnud intervjuusid erinevatele väljaannetele. Nii oleme hoidnud teemat suurelt pildis ja kasvatanud avalikku huvi, jõudes ka inimesteni, kes meie tegevusi ise aktiivselt ei jälgi.

Aprilli alguses pühendas Äripäev karusloomafarmide keelustamisele lausa kaaneloo. Muuhulgas räägiti tööstuse hääbumisest, meie novembris toimunud tšintšiljade päästmise aktsioonist, ning küsimustele vastas Nähtamatute Loomade president Kristina Mering. Samuti käis Kristina Mering karusloomafarmide keelustamisest rääkimas Kuku raadios Avatud Eesti Fondi vabakonna teemadele pühendatud raadiosaates “AEF minutid”, ja oli külas Delfi erisaates, kus teemaks oli karusloomafarmide roll koroonaviiruse uute tüvede levikul ja sellest tulenev oht rahvatervisele.

Karusloomafarmide keelustamine Äripäeva esiküljel, 1. aprill 2021.

Välireklaamid linnatänavail liikujatele

Lisaks sellele, et oleme aktiivsed meediamaastikul, oleme saanud tänu püsiannetajate toetusele avaldada veebibännereid ja sponsoreeritud sotsiaalmeediapostitusi, mis kasvatavad karusloomafarmide keelustamisega kursis olevate inimeste hulka. Lisaks aitavad need kasvatada teadlikkust probleemi tagamaadest ja kaasata inimesi Nähtamatute Loomade kampaaniasse. Veelgi laiema sihtrühmani aitasid jõuda välireklaamid. Aprillis kaunistasid Tallinna ja Tartu tänavaid sinirebase pildiga reklaamid, mille eesmärgiks oli tõsta teadlikkust karusloomatööstuse probleemidest ja kutsuda inimesi üles karusloomafarmide keelustamist toetama.

Veebi- ja välireklaamid on efektiivne võimalus sõnumi edastamiseks, kuna info jõuab väga laia publikuni – seega on reklaamidel suur potentsiaal tõsta uute toetajate arvu. Sel kevadel kutsusime üles näitama toetust petitsiooniga, millele on alla kirjutanud juba üle 13 000 inimese.

Aprillis ehtisid Tallinna ja Tartu tänavaid sellised välireklaamid.

Vähenda püsiannetajana loomade kannatusi

Pole võimalik piisavalt rõhutada, kuivõrd tähtis roll kõigis mainitud tegevustes on püsiannetajatel. Kui oled juba püsiannetaja, siis suur aitäh – tänu Sulle ei pea Eestis tõenäoliselt varsti ükski loom kitsas karusloomafarmi traatpuuris kannatama, et siis karusnahaks saada.

Kui sa ei ole veel püsiannetaja – hakka juba täna loomade toetajaks ja aita anda viimane tõuge karusloomatööstuse julmuse lõpetamiseks. Loe siit lähemalt, kuidas saad teha loomadele heateo ja panustada tähtsate muutuste elluviimisesse. Aitäh Sulle!