Karusloomafarmide keelustamise vahepealsed arengud

Karusloomafarmide keelustamise eelnõu läbis Riigikogus esimese lugemise. See tähendab meie jaoks, et tõsisem töö alles algab, sest läbida on veel vaja teine ja kolmas lugemine, enne kui vastuvõetud seadusele kirjutab alla Riigikogu esimees ja kuulutab välja Vabariigi President. Ääretult suurt tänuavaldust väärivad kõik Nähtamatute Loomade püsiannetajad, tänu kellele on meil võimalik tegutseda. Siin postituses räägime, mida oleme saanud selle kampaania raames korda saata vaid tänu meie püsiannetajate toele.

Nähtamatud Loomad on karusloomafarmide keelustamise kampaanias strateegiliselt aktiivne kahel suurel rindel. Esiteks on suur tegevusvaldkond ja prioriteet lobitööl poliitikutega (Riigikogu liikmed, ministrid jt mõjuvõimuga erakondade esindajad), et kasvatada otsustajate hulgas poolehoidu loomade heaolule ja karusloomafarmide keelustamise eelnõu hääletusel võimalikult palju poolthääli koguda. Teiseks suureks tegevusvaldkonnaks on avaliku arvamuse mõjutamine loomade heaolu tähtsustamise suunas.

On suur väljakutse jõuda piisava mõjuni, mis jõuaks ka otsustajateni – poliitikute perspektiivist peab teema olema piisava avaliku huviga, et keelustamise eelnõu arutamisega tõsiselt tegeleda ja aruteludega edasi minna. Ehk siis mõlemad tegevusvaldkonnad on teineteisega seotud – avalikku huvi on tarvis, et Riigikogu liikmete ja ministritega suheldes piisavat mõju omada ning samas saame tänu poliitiliste otsustajate toetusele kasvatada teema olulisust ka avalikkuse silmis.

Vestlused ja kohtumised poliitikutega

Kohtumine Keskkonnaministeeriumi ministri Tõnis Mölderiga

Lobitöö tegevused eeldavad põhjalikku poliitilise olukorraga kursisolekut ja proaktiivset suhtlemist poliitikutega. Oleme aastate jooksul kasvatanud olulise hulga liitlasi, kuid kuna Riigikogus ikka liikmed vahetuvad, siis on see töö kogu aeg jooksvalt käigus. Lisaks hoiame toetajatega pidevat kontakti, et neile värsket infot karusloomafarmide teema kohta jagada. Lisaks suhtleme nii maaeluministeeriumi kui keskkonnaministeeriumiga, kelle vastutusvaldkonda karusloomakasvatus kuulub. Ka ministrite vahetusel peame uue inimesega hea kontakti looma ja hoolitsema, et õige info on kättesaadav.

Poliitikutega suhtleme nii meilitsi, telefonitsi kui kohtumiste vahendusel. Meie lobitöö tiim on läbi helistanud enamiku Riigikogu liikmeid, et saaksime viimast infot, kuidas hääletusel tulemused jaguneksid. See on suur töö ja jätkame loodud suhtlust, et garanteerida loomade heaolu valdkonna hea maine rahvasaadikute hulgas ning nende kursisolek karusloomakasvatuse majandusvaldkonna hääbusega Eestis.

Buklet “Ülevaade karusloomakasvatusest Eestis”

Oleme koostanud ülevaatliku bukleti, mida nii veebi vahendusel kui ka taaskasutatud paberile trükitult Riigikogu liikmetega jagame. Kuna peame arvestama, et uuemate liikmete puhul ei pruugi kursisolek teemaga veel kuigi tugev olla, siis oleme koostanud bukleti, et vastata tekkivatele küsimustele keelustamise ja karusloomafarmides esinevate loomade heaolu probleemide kohta.

Avaliku arvamuse töö suured väljakutsed

Selleks, et loomade heaolu ja probleemid karusloomafarmides võimalikult laialdast tähelepanu saaksid, peame mõtlema suurelt ja langetama otsuseid, mis jõuaksid võimalikult paljude inimesteni.

Välireklaam Solarise keskuse kõrval

Oleme mitmes laines olnud nähtaval karusloomakampaania välireklaamidega, kus toome selle süsteemi peamised kannatajad – karusloomafarmides kitsastes puurides elavad loomad – avalikku ruumi läbi välireklaamide visuaali. Nii kasvatame teadlikkust karusloomakasvatuse telgitagustest ja saame garanteerida, et suurem hulk inimesi ei toeta karusloomafarmide jätkamist Eestis. Lisaks ostsime reklaame nii kaubanduskeskuste digiekraanidel kui ka toidukaupluste ekraanidel, et jõuda sõnumiga võimalikult suure hulga inimesteni.

Järgmine oluline samm

Eelnev on eriti oluline ka järgmise sammu jaoks, kuidas tagada meie kampaania edulugu – avaliku arvamuse küsitlused.

Selleks et saaksime head tulemused avaliku arvamuse küsitlustel, mis kaardistavad Eesti elanike seisukohti karusloomakasvatuse ja teiste loomade heaolu küsimustes, peame looma olukorra, kus Eesti elanikud on probleemiga kursis ja teadlikud, kuidas loomad karusloomafarmide halbades tingimustes kannatama peavad. Avaliku arvamuse küsitlus on küll kõigile kättesaadav, aga kallis algatus. Selleks, et saada tõesemaid vastuseid, tuleb enne avaliku arvamuse küsitlusse investeerimist näha kõvasti vaeva, et inimesed oleksid kursis ja teadlikud probleemi taustast.

Algatasime hiljuti ka värske petitsiooni karusloomafarmide keelu toetuseks. Selle reklaamiks ostsime kõikides suuremates uudiste veebiportaalides reklaamid bänneritega, mis kutsusid üles allkirjastama. Ühelt poolt andis see võimaluse petitsioonile allkirju koguda, kuid teisalt aitas samuti probleemile tähelepanu tuua ja avalikkuse meelsust toetavamaks muuta. Kui probleem on inimeste silme ees ja sellest räägitakse, on ka suurem tõenäosus, et keelustamist toetatakse, võrreldes vähe kajastatud valdkondadega, kus teadlikkus ei ole veel piisavalt suur, et avalikkus algatusi toetaks.

Märtsi lõpus saame uued avaliku arvamuse uuringu tulemused, mida kasutame kindlasti nii lobitöös kui avalikus kampaanias.

Bännerid veebiportaalides

Tegevusplaan kevadel

Tööd on väga palju mõlemal rindel ja kevadkuud on tulemas väga intensiivsed. Hiljuti kohtusime keskkonnaministri Tõnis Möldriga, järgmiseks arutame teemat maaeluministri Urmas Kruusega. Samal ajal jagame infot värskest statistikast sulgevate karusloomafarmide kohta Riigikogu liikmetega ja hoiame teemat pildis sotsiaalmeedia ning tavameedia vahendusel. Tulemas on kohtumised nii Riigikogu fraktsioonide kui üksikliikmetega. Meile on saatnud oma mõtteid mitmed tuntud ja tõsiseltvõetavad poliitilise maastiku olulised tegijad, mida jagame varsti ka meie kanalites.

Töö jätkub, kuni karusloomafarmide keelustamise eelnõu jõustub seaduseks! Aitäh Sulle, hea toetaja, et paned kampaaniale õla alla ja aitad sel heateol sündida! Loe siit lähemalt, kuidas sina saad karusloomafarmide keelustamise kampaaniat ja teisi Nähtamatute Loomade tegemisi toetada. Aitäh sulle!