Tööstuslik munatootmine on julm praktika, mida Eesti inimesed ei toeta. Ligikaudu 80% Eesti elanikest soovib, et kanade puurispidamine oleks seadusega keelatud (Norstat, 2023). Nähtamatute Loomade eesmärk on keelustada kanade puurispidamine Eestis.

Kanad väärivad paremat

ÜLEMINEK PUURIVABALE TOOTMISELE EESTIS - EELISED JA HIND →

Nähtamatud Loomad tegutseb selle nimel, et kanade puurispidamine oleks Eestis seadusega keelustatud, nagu seda on paljudes teistes Euroopa riikides tehtud. Puurispeetavad kanad elavad suurte hulkadena traatpuurides, kus neil puudub võimalus liigiomaseks elutegevuseks. Tihti saab nende sulestik ruumipuudusest tuleneva hõõrumise tõttu kannatada ja neil puuduvad suled kas vähemal või suuremal määral. Kuna puurides on pidamiskulude kokkuhoiu eesmärgil liiga palju linde koos, nokivad nad teineteist ning põhjustavad teistele puurikaaslastele vigastusi. Kanad ei näe kinnistes tööstusfarmides kunagi päikesevalgust. Nad surevad kas kurnatusest või hukatakse ühe- või kaheaastaselt, kui nende munemisvõime kurnatuse tõttu langeb.

Ole kursis munade märgistusega

Poodides müüdavad munakarbid võivad kujundusega jätta tihti vale mulje kanade elutingimustest. Aasal siblivate kanade joonistused on levinud ka puurikanade munade pakenditel. Ära lase endale kärbseid pähe ajada!

Ole kursis munade märgistusega. Iga muna peal on tempel, mille esimene number ütleb, kuidas kanu peetakse:

  • 0 – mahepõllumajanduslik tootmine
  • 1 – vabalt peetavate kanade munad
  • 2 – õrrekanade munad
  • 3 – puuris peetavate kanade munad

Munad nr 3 tähistusega tähendavad kanadele kõige halvemaid elutingimusi, seega on hea valik kanade heaolu nimel need ostmata jätta.

Hoia end kursis

Liitu inimestega, kes hoolivad loomade kannatustest tööstusfarmides.