Kuidas teha munadega õige valik

Kana – toidutootmises enim kasutatav ja kõige arvukam linnuliik meie planeedil. Täiesti ekslikult pisendatakse nad rumalateks lindudeks ning kanadega üha vähem kokku puutudes unustatakse, missugused on nende vajadused. Tööstusrevolutsiooni efektiivistamise õhinas aretati kanad kordades rohkem mune munema, kui nende kehadele loomulik ning võeti kasutusele puurisüsteemid, kus võimalikult väikesel pindalal massiliselt linde üheskoos.

On vähe inimesi, kes kannatavat looma nähes ei reageeriks sooviga teda aidata. Tööstusfarmides elavaid loomi on küll tohutul hulgal ja kannatused igapäevased, kuid nad on meie silme alt ära peidetud. Kas teadsid, et Eestis elab 600 000 munade tootmiseks kasutatavat kana ja üle 80% neist elab puurides?

Puurisüsteemis pannakse võimalikult väikesele pindalale kokku mitukümmend tuhat kana.

Puuris ei ole kanadel võimalik käituda viisil, mis on neile omane. Kui anda neile selleks võimalus, siis veedavad nad suurema osa oma ajast pinnast kraapides ja nokkides toitu otsides. Kanad on uudishimulikud ja sotsiaalsed linnud, kes tunnevad üksteist ära ja grupis valitseb kindel hierarhia. Oma sulestiku hoiavad nad puhtad võttes liivavanne ning öö saabudes lähevad nad meeleldi magama kõrgemale puuoksale, kus tunnevad ennast turvalisemalt.

Selleks kõigeks ei ole mitmekümnekesi ühte traatpuuri surutuna mitte mingit võimalust tegeleda. Mune valides on meil hea võimalus puurides kannatavaid kanu aidata. Ostes puurivabade kanade mune anname omalt poolt signaali, et toetame nende lindude pidamist viisil, kus neil on võimalik loomuomaselt käituda ja kannatuste asemel kogeda ka positiivseid emotsioone. Kõige kindlamalt saab kanade pidamisviisi kindlaks teha avades munakarbi ja vaadates munal olevat templit.

Puurivabades süsteemides on templi esimeseks numbriks 0, 1 või 2, mis tähistavad vastavalt mahepidamisel kana muna; vabapidamisel kana muna ja õrrekana muna. Hoolides kanade heaolust jäta ostmata puurikanade munad, mille tempel algab number 3-ga. Alljärgnevalt täpsemalt sellest, mis nende numbriliste tähistuste taga peitub.

Puurikanade munad – templi esimene number: 3

Alustame puurikanadest, kelle munadelt leiate templi, mis algab number 3-ga ja kus kannatused kõige suuremad. Nende lindude elu möödub puurides, kus ühe kana jaoks on arvestatud vaid A4 paberilehe suurune ala. Neil on ees küll piisavalt sööta, kuid nende heaolule see kaasa ei aita, sest puudub võimalus loomulikul viisil toidu otsimisega tegeleda. Pinnase asemel, mida kraapida, on traatpõrand, kuhu kulutamata küüned takerduvad. Puuritraatide vastu hõõrdudes hakkavad nad juba mõnekuusena sulgi kaotama. Suurest stressist ja parema tegevuse puudumise tõttu nokivad kanad üksteist. Vigastuse tekkimisel mõnel kanal viib see kannibalismini ja nõrgaks jäänud kana võidakse aegamisi surnuks nokkida. Nn rikastatud puurides on olemas küll torud, mille peal seista, kuid need ei täida oma funktsiooni õrrena, sest asuvad vaid mõni sentimeeter traatpõrandast kõrgemal.

Puurikana elu möödub traatpuuris mitmekümne puurikaaslase vahel, kus puudub võimalus loomuomaseks käitumiseks.

Õrrekanade munad – templi esimene number: 2

Kui leiad munalt templi, mille esimene number on “2”, siis on tegemist õrrekana munaga. Nende kanade elutingimused on märkimisväärselt paremad, sest puurid on lahtised ja neil on võimalus hoones eri tasapindade vahel ringi liikuda ja minna ka põrandale siblima. Igal kanal on natuke rohkem ruumi: lubatud on 9 kana 1 m2 kohta. Seitsme kana kohta peab olema vähemalt üks pesa, millel muneda. Õrrekanadel on võimalus istuda kõrgemal asuval õrrel ja kraapida ning nokkida allapanu sees nagu kanadel kombeks.

Õrrekanalas on kanadel võimalik puhata kõrgemal asuval õrrel, kus tunnevad end turvalisemalt.

Vabalt peetavate kanade munad – templi esimene number: 1

Sellest veel samm edasi on vabalt peetavad kanad, kelle munadel oleva templi esimeseks numbriks on „1“. Lisaks sellele, et neil on võimalik hoones ringi liikuda, on  vabalt peetavatel kanadel ligipääs kiskjate eest kaitstud välialale. Nii on kanadel võimalus tunda päikese soojust, hingata värsket õhku, nokkida ja kraapida looduslikul pinnasel. Vabalt liikuvate lindude vahel saavad tekkida keerukad karjahierarhiad, mis on kanadele väga omased.

Vabalt peetavatel kanadel on ligipääs välialale, kus saavad pinnast kraapida, hingata värsket õhku ja näha päikesevalgust.

Mahekanade munad – templi esimene number: 0

Veelgi eetilisemad on mahepõllumajanduslikud linnukasvatused, kus esikohal on kanade heaolu, mitte võimalikult suur munatoodang. Munal on see tähistatud templiga, mille esimene number on „0“. Siin on kanadel võimalus liigiomaselt käituda: peale pesal munemise, õrrel istumise ja pinnasel kraapimise saavad nad võtta liivavanne, et oma nahka ja sulgi puhastada. Lubatud ei ole nokkade kärpimine, mida intensiivsemate tootmisviiside korral tihti tehakse, lootes vältida lindude poolt üksteise vigastamist.

Mahepõllumajanduslikus tootmises on võimalused loomuomaseks käitumiseks nagu liivavannide võtmine sulestiku puhastamiseks.

Tee mune ostes teadlik valik

Kogu Euroopa Liidus kehtiva ühtse munade märgistuse järgi saad teha loomasõbraliku valiku ka teistes riikides. Vältides puurikanade munade (nr 3) ostmist ja eelistades muid tootmisviise (nr 2, 1 või 0) annad oma panuse selleks, et kasvaks nõudlus munade järgi, mille muneja ei ole pidanud kannatama kitsas puuris ja need intelligentsed linnud saaksid elada väärilist elu.