Toeta

Prisma ähvardab Nähtamatud Loomad kanade heaolukampaania tõttu kohtusse kaevata

16. jaanuaril sai loomakaitseorganisatsiooni Nähtamatud Loomad president Kristina Mering üllatuse osaliseks, kui tema postkasti laekus kiri Prisma poolt palgatud patendibüroolt Turvaja, kes ähvardas Kristina kohtusse kaevata ja Prisma nimel suured rahad välja nõuda. Ähvardused suurtest rahalistest kulutustest loomakaitseorganisatsioonile pidid Prisma sõnul minema täide, kui Nähtamatud Loomad ei lõpeta kampaaniategevusi, mis kutsuvad üles Prismat üleminekuajaga üle minema vabalt peetavate kanade munade müügile. Prisma nõuab patendibüroo kaudu, et me sulgeks kampaania kodulehe, kus on juba pea 1700 inimest allkirjastanud petitsiooni selle toetuseks, et Prisma võtaks vastu loomade heaolu poliisi ja loobuks puurispeetavate kanade munade müügist. Lisaks nõuavad nad sõna “prisma” kasutamise lõpetamist kõigis meie tegevustes, väites, et neile kuulub õigus selle kasutamisele. Konsulteerisime juristidega ja süvenesime Prisma nõuetesse.

9-leheküljelises kirjas viitavad Prisma ja patendifirma esindajad kohtukaasustele, kus on varem firmade kaubamärgi kaitseks inimesi süüdi mõistetud. Mis aga nendest kaasustest välja jääb, on tõdemus, et need juhtumid puudutasid kõik äritegevust, st firma vs. firma tüüpi majandustegevuse mõjutamist, mis ei pea MTÜ Nähtamatud Loomad puhul kuidagi paika. Kodanikeühiskonna esindajana ja mittetulundusühinguna tegutseme me avalikes huvides ja seadusega kooskõlas, esindame tarbijate õigust olla kursis, millistes tingimustes peetakse kanu, kelle mune Prisma müüb. Kuna loomakaitseorganisatsioon Nähtamatud Loomad ei ole äriühing, kes tegutseks konkurentsis Prismaga, siis ei mängi paraku pikad viited aktsiaseltse või osaühinguid puudutavatele kohtukaasustele meie kampaania puhul rolli.

Nõuete lõpus ütleb Prisma esindaja, et kavatsevad Nähtamatute Loomade vastu kasutada kõiki võimalikke õiguskaitsevahendeid ja ähvardavad meid oluliste kuludega kohtumenetluse ja Prisma mainekahjuga seotud kulude kompenseerimiseks.

Meile jääb arusaamatuks, miks peaks selline hiigelfirma nagu Prisma tahtma alustada kohtuvõitlust Eesti loomakaitseorganisatsiooni Nähtamatud Loomad vastu, kes tegutseb selle nimel, et päästa loomade elusid ja kasvatada heaolu? Prisma väidab end olevat vastutustundlik ettevõte, kuid ei pea samal ajal paljuks ähvardada loomakaitseorganisatsiooni kohtuga ja suunata sisuliselt loomakaitsekampaaniateks mõeldud annetusi enda tasku, väites, et oleme tekitanud Prismale kahju. Leiame, et Nähtamatute Loomade kampaaniategevustes kasutatud pildid ja videod puurikanade elutingimustest ja suurtest heaoluprobleemidest on midagi, millega on Prisma ise endale otsustanud mainekahju teha, kuna jätkavad puurikanade munade müüki ning kanade halbade elutingimuste toetamist.

Kuna Nähtamatute Loomade kanade heaolukampaania eesmärk on vähendada kanade kannatusi munatööstuses, siis oleme Prisma ähvardustest hoolimata otsustanud jääda oma kampaania ja seisukohtade juurde, et selliste õrnade ja tundevõimeliste lindude puurispidamine munatööstuses peab lõppema. Kanade kitsastes traatpuurides pidamine põhjustab neile suuri kannatusi, mida on võimalik vabapidamise süsteemidele üleminekuga leevendada. Prisma on Soome firma, seega veame kampaaniat koos Soome loomakaitseorganisatsiooniga Oikeutta eläimille. Prisma omanik on Soome toiduhiiglane S-grupp ning otsus puurikanade munade müügist loobumisest tähendaks kümnete tuhandete kanade paremaid elutingimusi nii Eestis kui ka Soomes! Kaalul on seega väga palju.

Praegu on see hetk, et astuda välja kanade kaitseks, kes ei saa ise enda eest seista, ja toetada Nähtamatute Loomade tegevust kanade puurispidamise lõpetamiseks! Tänu oma tegevusele ja heade annetajate toele oleme suutnud juba 34% Eesti jaesektorist veenda üle minema puurivabade munade müügile. Jätkame kampaaniat, et ettevõtted loobuksid üleminekuajaga puurispeetavate kanade munade müügist, ja jätkame Prisma kampaaniat, et üks jaehiiglane ei tunneks, et ta võib suruda kodanikeühiskonda põlvili, piirata sõnavabadust ja jätkata loomade halva kohtlemise toetamist, ilma et keegi osutaks sellele tähelepanu! Sinu toetus kulub meile praegu ära rohkem kui eales varem!

Toeta Nähtamatute Loomade tegevust juba täna! Koos lõpetame kanade puurispidamise!

Anna allkiri petitsioonile, mis kutsub üles Prismat loobuma puurikanade munade müügist!