Nähtamatute Loomade 6. sünnipäeva annetuskampaania kogub ressursse, et viia ellu suur tööstusfarmide julmusi paljastav kampaania

8. maist 5. juunini 2023 viime Nähtamatutes Loomades läbi annetuskampaaniat, millega kogume ressursse suure tööstusfarmide julmusi paljastava kampaania elluviimiseks. 

Annetuskampaaniaga kutsume üles hakkama Nähtamatute Loomade püsitoetajaks. Seda just seetõttu, et uus alustatav kampaania nõuab meilt süstemaatilist ja pühendunud lähenemist selle suure ja õudse hiigeltööstusega rinda pistmiseks. Saame koostada pikaajalisi tegevuskavasid ning strateegilisi eesmärke püstitada, kui teame, et meil on stabiilne ressurss, millega kampaania elluviimisel arvestada.

Tööstusfarmid on Eestis valdav loomakasvatusviis. Meie loomafarmid põhinevad intensiivkasvatusel ning suur osa farmihoonetest Nõukogude ajast kasutusel, mil valitsesid hoopis teised normid ja suhtumine loomadesse. Loomade pidamistingimused tööstusfarmides ei suuda tagada neile piisavalt liikumisruumi või võimalusi tegeleda heaoluks vajalike tegevustega – fookus on kulude kokkuhoid ja võimalikult odava liha, piima või muu loomse tootmine. Seepärast peame paljude teiste riikide eeskujul vähendama tööstusliku loomakasvatuse osakaalu ning suurendama kõrge loomade heaoluga väikefarmide hulka, mis oleks parem nii toodete kvaliteedi ja tervislikkuse jaoks, väiksema keskkonnajalajäljega ning ei põhjustaks loomadele kannatusi. Oleme kirjutanud sellest täpsemalt siin artiklis

Ekseko
Sead Eesti suurimas tööstuslikus sigalas Viljandi lähedal, Ekseko farmis. Pildil nähtav on nende igapäev ja tegutseme selle nimel, et selline õudne süsteem lõppeks.

Selleks, et näeksime ka Eestis muutust parema loomakasvatuse poole, tuleb näha palju vaeva. Tarbijad hoolivad ja ei toeta loomade halba kohtlemist, küll aga on vaja, et seadusandlus ning tööstusfarmid neid kuulaks ja muudatused ellu viiksid. 

Selleks alustame Nähtamatute Loomadega üleriigilist avalikku kampaaniat, mis paljastab tööstusfarmides toimuva ning tõmbab saladuseloori selle suure ja mastaapse süsteemi julmuselt, mida meie eest igapäevaselt varjatakse. 

Esmalt alustame suve lõpus ja sügise alguses suure avaliku teadlikkuse kasvatamise kampaaniaga. Kogume maikuus ja juuni alguses vältava annetuskampaaniaga ressursse, et organiseerida välireklaamid, digiekraanide reklaamid, veebibännerid suurimates portaalides, sisuturundusartiklid ning sponsoreeritud sotsiaalmeediakanalite reklaamid, et jõuda kümnete tuhandete Eesti inimesteni. 

Kanade puurispidamise välireklaam 2021

Selle kampaania esimese laine ning üleriigilise sõnumileviku läbiviimiseks vajame 7000 eurot. 

Sellega aga meie pikaajaline tegevus tööstusfarmide lõpetamise poole aga ei päädi. Nagu ennist välja tõime, on meie praegune fookus püsitoetajate leidmisel, kes aitaks tööstusfarmide kriitika kampaaniale igakuise annetusega õla alla panna, et saaksime üles ehitada tugeva ja jätkusuutliku kampaania, mis sihib eesmärgi poole nii era- kui avaliku sektori koostöös ning on tugevalt ja suurte turunduskampaaniatega pildis, et tarbijateadlikkust kasvatada.

Sigade heaolu välireklaam 2023

Selleks, et Eestis liikuda tööstusfarmide vähenemise ja kõrge heaoluga väikefarmide suunas, on vaja teha tihedat tööd avaliku sektori ametiasutustega, ministeeriumite, ametkondade ja ka poliitikutega. See tähendaks paremaid toetusi loomade heaolu jaoks ning tööstusfarmide eelisseisu vähendamist. See tähendaks liitlaste leidmist või kasvatamist erialaliitude hulgas. 

Lisaks tähendaks see pikaaegne kampaania tööd erasektoriga ehk siis loomakasvatusettevõtetega. Meie kogemus Nähtamatutes Loomades seoses üleminekuga kanade puurispidamiselt vabapidamise munatootmisele tootmisele tuleb siin väga kasuks. See tähendab loomakasvatusettevõtetega läbirääkimisi ning investeeringute suunamist kas olemasolevate tootmishoonete ümbermuutmiseks või uute rajamisel lähtumist kõrgest loomade heaolust ning tööstusfarmide järk-järgulist vähendamist ja sulgemist. See aga eeldab, et valmistame ette põhjaliku läbirääkimispaketi, infomaterjalid, loome suhted uute loomakasvatajatega ning kasvatame organisatsioonis ekspertiisi edukateks läbirääkimisteks. 

Üks olulisimaid ning rahalises mõttes kulukamaid komponente edukast kampaaniast tööstusfarmide kriitikaks on tarbijateadlikkuse edendamine ning suure mõjuga avalikud turundustegevused. Heaks näiteks on eelpool kirjeldatud kampaania esimene faas, millega viime selle kriitilise sõnumi läbi välireklaamide, digiekraanide, veebiportaalide ja tasuliste sotsiaalmeedia reklaamide võimalikult suure hulga inimesteni korraga. Paraku on kõik need kanalid aga väga kulukad. Mõju suur, kulud samuti. 

Lihatarbimise vähendamise välireklaam Nähtamatute Loomade Taimse Teisipäeva kampaaniale 2023

Seega pöördumegi nüüd Nähtamatute Loomade toetava loomasõprade kogukonna poole, kellega koos oleme senised edusammud loomade kannatuste leevendamiseks saavutanud. Hakates püsiannetajaks näiteks 25€ kuus, aitad Sa meil võidelda tööstusliku loomakasvatuse hiiglaste vastu ning süstemaatiliselt tegutseda selle nimel, et kitsastes puurides ja räpastes sulgudes kannatavate loomade ei jääks tarbijate eest varjatuks ja selline süsteem ei saaks jätkuda. 

Eestis hukatakse aastas üle 20 miljoni farmilooma. Sul on võimalus olla nende loomade jaoks abikäsi, keda nad nii väga vajavad, et nende kannatused saaksid leeveneda. 

Püsiannetusel on suur mõju, sest Su toetus aitab tegutseda strateegiliselt, mitte ainult ühekordseid aktsioone läbi viies. Ühinedes Nähtamatute Loomade püsiannetajate kogukonnaga, oled osa maailmamuutjatest, tänu kellele juba praegu kümneid tuhandeid loomi oleme aidanud. Uued väljakutsed on aga ees ning ilma Sinu olulise abita meil ei õnnestu seda tähtsat kampaaniat ellu viia. 

Hakka püsitoetajaks juba täna! Loe lisa: https://www.aitan.nahtamatudloomad.ee/

Aitäh, et hoolid ja oled osa muutusest parema loomadesse suhtumise poole!