Nähtamatud Loomad külastamas Eesti suurimat puurikanalat 300 000 kanaga

Nähtamatud Loomad töötab selle nimel, et suureneks loomade heaolu toidutootmises. Üheks väljundiks on meie kampaania, mis tegutseb selle nimel, et lõppeks kanade puurispidamine. Peame läbirääkimisi toidusektori firmadega (jaeketid, restoranid, toidutootjad, pagarid-pizzeriad jt), et nad läheksid üle puurivabade munade kasutamisele. Tänaseks on tänu meie koostööle sadakond toidusektori firmat juba teatanud puurispeetavate kanade munadest loobumisest. 

Üks oluline osa sellest tööst on ka suhtlus munatootjatega. Hetkel elab Eestis valdav osa kanadest endiselt kitsastes traatpuurides, kus puudub võimalus tiibu sirutada, maapinnal kõndida või värskes õhus liikuda. Meie eesmärgiks on veenda munatootjaid arvestama muutuva turuolukorra ning tarbija kasvava eelistusega munade puurivabast päritolust, et Eesti munatootjad asendaksid kanade puurispidamise erinevate vabalt pidamise vormidega. Tänaseks on kaks suurt Eesti munatootjat juba öelnud, et aastaks 2025 lähevad üle puurivabale lindude pidamisele, kus kanad saavad ringi liikuda ja ei ole surutud kitsastesse traatpuuridesse. Nüüd külastasime Eesti suurimat puurikanalat, kus on tipphetkel ca 300 000 lindu. 

Loomade heaolust hoolivale inimesele oli avanev vaatepilt loomulikult kohutav – 56 kana korraga ühte puuri surutud, seis oli karm, kitsikus kirjeldamatu. Lisaks kitsikuse probleemile oli puuri põrandaks traatvõrk, mille peal kana jalad paraku korralikult kõndida ei saa. Kanad olid stressis ja kartlikud. Sellistes tingimustes, kus ruumi ei ole ja iga samm on valulik ning tasakaalu on raske leida, ei tohiks elada ükski elusolend. Kahjuks on õnnelikest ja hästihoitud kanadest sellises puurikanalas asi äärmiselt kaugel. Räsitud sulgedega kanad oli tavaline vaatepilt. Sellise ruumipuuduse ja sellega kaasneva kõrge stressitaseme juures on paraku tavapärane, et kanad nokivad stressist teineteist ning võib tekkida vigastusi. Võime ainult ette kujutada, millist hirmu peavad need tundevõimelised linnud, kes on surutud pisikestesse puuridesse, iga päev kogema. Kõik, mida selle farmi lindude pidamistingimuste kohta saame kirjeldada, on seadusega kooskõlas ja lubatud praktika. Seaduse järgi on Euroopa Liidus munatööstuse puurikanadel ca A4 pinna jagu ruumi kitsast traatpuuris koos mitmekümne teise linnuga. 

Külaskäigu positiivne pool oli aga see, et arutasime farmi juhiga kaks tundi Eesti munatööstuse ja kanade puurispidamise teemal ja ta näeb selgelt Nähtamatute Loomade töö tulemusi ning nõustub, et puurivaba süsteemi trend on juba kõikjal Euroopas toidusektoris väga jõudsalt levimas. Sellest tulenevalt plaanivad nad tulevikus viia läbi muudatusi, et liikuda puurivaba süsteemi suunas. Oma territooriumil hetkel tühjana seisvat kaks hoonet on neil esmalt plaanis muuta õrrepidamiskanade hooneteks ning sealt edasi samm-sammult liikuda aina rohkem lähemale puurivabale süsteemile.

Mõistame ka farmi juhi muresid hoonete ümberehitamise kulu pärast ning ka seda, et taoline hiigelfarm ei saa paraku uuele süsteemile üle minna üleöö. Loomade heaolu tagamine olukorras, kus ka väikses Eestis on ca miljon munakana, nõuab aega, et hooned ümber ehitada, et lindudel oleks ruumi liikuda ning neid ei peetaks mitmekümnekesi kitsas traatpuuris. Leiame, et kõige olulisem, mis sellest külaskäigust selgus, on see, et nad on meiega ühisel arusaamal ning farmi juht mõistab, et puurivabale süsteemile üleminek on oluline samm loomade heaolu perspektiivist. Töö jätkub, et kanade puurispidamine Eestis lõppeks ja loomade heaolu tähtsus kasvaks. Aitäh kõigile toetajatele! 

Toeta Nähtamatute Loomade kampaaniat kanade puurispidamise lõpetamiseks: https://nahtamatudloomad.ee/toeta