Kuidas jagunevad tulud ja kulud Nähtamatutes Loomades? 2023. aasta kokkuvõte

Läbipaistvus on Nähtamatute Loomade jaoks oluline väärtus, mida rakendame oma organisatsiooni igas valdkonnas – sisekommunikatsioonist kuni rahastuseni. Usume, et kui ühiskonnas oleks rohkem läbipaistvust, saaks suure hulga probleeme ära hoida. Seega tahame ise head eeskuju näidata, et see idee laiemalt leviks. Oleme liitunud ka vabaühenduste eetikakoodeksiga, mille olulisteks alustaladeks on ausus ja läbipaistvus. 

Järgnevalt anname ülevaate meie 2023. aasta tuludest ja kuludest ning sellest, kuhu oleme ressursse suunanud, et loomi aidata. 

Fundraising kui eesmärkide täitmise alustala 

Selleks, et organisatsioon oleks jätkusuutlik ja majanduslikult toimetulev, analüüsime enne mistahes kampaania tegevuse alustamist, kas see konkreetne tegevus aitab piisavalt ja võimalikult palju loomade heaolu kasvatamisele kaasa ning kas meil on ressursse selle läbiviimiseks. See aitab hoida fookust, et kasutaksime vajalikke ressursse optimaalselt ja sihtotstarbeliselt ning organisatsiooni pikaajalist majanduslikku toimetulekut tagades. Selleks, et ressursse võimalikult vastutustundlikult kasutada, küsime alati soodustust või võimalikult madalat hinda kaupadelt ja teenustelt, mida tõhusaks tööks vajame.

2023. aasta olulisemad tegevused 

Anname väikse ülevaate, mis me tänu oma hooliva loomasõprade kogukonna toele ellu oleme viinud. Tänu püsitoetajatele ja annetajatele ning projektitaotluste kirjutamisele oleme saanud läbi viia ulatusliku tööstusfarmide kriitika kampaania, mille eesmärk oli tutvustada Eesti elanikele tööstusfarmide julmuseid: loomade pidamistingimusi ja argipraktikaid, mida paraku laialdaselt tehakse. Augusti kuus võis üle Eesti näha tööstusfarmides tehtud fotosid välireklaamide pindadel, kuid palju leebemal versioonil, kui esialgu plaanis oli. Mis täpsemalt juhtus, saad lugeda meie blogist

Lisaks keskendusime sigade heaolu probleemidele, kutsudes seakasvatajaid üles lõpetama põrsaste sabade lõikamist ja parandama loomade heaolu.

Septembris avalikustasime meie kogutud kaadrid Eesti puurikanalatest ja alustasime kampaaniaga, et keelustada kanade puurispidamine Eestis. See mõjutab 300 000 linnu elu Eestis. Kampaania raames kogusime Eesti ajaloo kõige edukamale loomakaitse petitsioonile kanade puurispidamise keelustamiseks 21 241 digiallkirja. Seadusemuudatus mõjutaks poole miljoni linnu elu Eestis, vähendades nende piinu ja kannatusi, mis ebasobivates tingimustes kitsastes puurides tekivad. 

Kanade puurispidamise keelustamise kampaania välireklaam koos digiallkirjastamise üleskutsega, september 2023

Samuti oleme saanud läbi viia Taimse Teisipäeva kampaaniat liigse lihatarbimise vähendamiseks Eestis. Töötame selle nimel, et koolides saaksid õpilased kord nädalas täisväärtuslikku taimset koolilõunat süüa. Taimse Teisipäeva kampaaniaga on liitunud 101 kooli ja 84 lasteaeda ning 246 toitlustusettevõtet. Igas liitunud haridusasutustes on kord nädalas taimne lõuna ning kampaaniaga liitunud restoranides saab vähemalt kord nädalas menüüst valida taimse toidukorra. Koolikampaania säästab aastas 276 157 looma elu ning hoiab kokku 690 392.5 kg CO2  gaasi emissiooni tekkimisele.  Aitäh, armsad ja võimsad annetajad, et selle võimalikuks teete! 

Jätkusuutlik ja läbipaistev organisatsioon

Nähtamatud Loomad on kõvasti vaeva näinud eesmärgiga ehitada üles jätkusuutlik organisatsioon ja luua võimalus palgata täistööajaga valdkonna ekspertidest personal, kes tegeleks tõhusalt loomade heaolu tõstmisega Eestis. Need inimesed saavad pühenduda meie kampaaniate ülesehitamisele ja eestvedamisele, et kindlustada loomade heaolu paranemine. Meil on praegu kaheksa erineva koormusega töötajat, kes on peamiselt kampaaniate eestvedajad ja elluviijad. Lisaks kaasame aktiivselt vabatahtlikke, kes panustavad kiire elu kõrvalt olulisi tunde, olles oma rollidele pühendunud ja töökad. Vabatahtlikud on kaasatud organisatsiooni töö igasse etappi ettevõtetega läbirääkimisest kuni turunduseni.

Kõik tiimiliikmed panustavad ühiselt sellese, et organisatsioonil oleks piisavalt vahendeid kampaaniategevuste läbiviimiseks. Pühendame aega, et annetamine oleks Eestis aina levinum ning töötame selle nimel, et annetuskampaaniatega koguda rohkem vahendeid loomade aitamiseks. Ainult annetustest ei piisa, seega peame lisaks kirjutama põhjalikke projektitaotlusi, et rahastusvõimalusi leida nii kohalike kui ka rahvusvaheliste rahastajate käest. Selleks, et saaksime keskenduda tõhusate ja edukate kampaaniate läbiviimisele, katame enamik palgakulust just tänu projektidest saadud rahastusele, väike osa palgafondist tuleb ka annetusest.

Nagu juba mainitud, on läbipaistvus meie jaoks oluline väärtus, mistõttu lisame MTÜ majandusaasta aruanded pärast esitamist alati kodulehele, kus kõigil on võimalik nendega tutvuda. Meie kulud ja tulud on kõigile nähtavad ja kättesaadavad. Need leiab meid tutvustava sektsiooni allosast koos meie põhikirja ja eetikakoodeksiga. Lisaks on kodulehel paljude firmade logod, kes meid toetavad – esmalt, et tänada neid olulise panuse eest, kuid teisalt ka selleks, et inimesed teaksid, kes meid toetavad. Samas austame alati ka koostööpartnerite soovi olla anonüümsed toetajad ning seljuhul nende logosid kodulehele ei lisa. Samuti oleme otsustanud, et ei võtaks vastu toetust firmalt, kelle puhul meie töö esindaks nende huve (nt puurivaba munatootja või mõni muu sarnaste huvidega ettevõte). Tegutseme ainult loomade heaolu huvides ning väärtustame oma töös tegevusvabadust, ausust ja läbipaistvust.

Kuidas leiame ressursse loomade aitamiseks?

Nähtamatute Loomade sissetulek jaguneb neljaks valdkonnaks:
– annetused ja püsitoetajate panus
– projektitoetused, mida oleme tegevuste elluviimiseks taotlenud
– teenuste müük (koolitused-ettekanded koolidele ja ettevõtetele ja Food Innovation Summiti piletitulu)
– heategevusmeenete müük (riidest kotid, särgid, pusad, rinnamärgid jms)

Meie kogutulu 2023. aastal oli 386 365.32 eurot. Sellest mitu projektirahastust on mõeldud pika aja peale – näiteks kanade heaolukampaania avaliku sektori koostöö koordinaatori projekti palgarahastus laekus küll 2023. aastal, kuid kampaaniategevused kestavad 2025. aasta veebruarini.

Tulude jaotus 2023. aastal

Püsiannetajaid on meil 2023. aasta detsembri seisuga 960. Püsiannetajate kasvu kiire tõusu tagas detsembris läbi viidud kanade puurispidamise keelustamise annetuskampaania, millega liitus kõige rohkem annetajaid. Aitäh kõigile annetajatele, oleme siiralt õnnelikud, et kanade heaolu läheb korda nii paljudele inimestele!

Kanade puurispidamise keelustamine on ka Nähtamatute Loomade ühekordsete annetajate jaoks oluline teema, sest septembris, pärast “Pealtnägija” saates Eesti puurikanalate õuduste avalikustamist, annetati algatuse toetuseks 34% kogu aasta ühekordsetest annetustest. 

Eriline tänu ka suurannetajatele, kelle abiga saame tõhusalt ja suures ulatuses loomade elu mõjutada. 2023. aastal lõppes meil koostöö ühe väga erilise suurannetajaga, kelle panusega saime läbi viia suure mõjuga tegevusi. Sellel aastal oleme võtnud suurannetajate suuna arendamise üheks prioriteediks ning loodame teha koostööd eraisikute või ettevõtetega, et loomade kannatusi vähendada. Huvi korral loe lisaks Nähtamatute Loomade suurtoetaja lehelt.

Raske on sõnadesse panna meie siirast tänu, et nii paljud head inimesed annetusega loomade ja lindude kaitseks välja astuvad. Tänu annetajatele saame vedada eest kampaaniaid, mis kasvatavad tarbijateadlikkust, suurendavad toidusektoris kasutatavate loomade heaolu ning muudavad seadusandlust, nii et loomade huvid oleksid esindatud.

Projektitaotluste osas oleme hoolega oma oskuseid lihvinud, õppinud ja vigasid märganud ning 2023. aastal saime eduka rahastusotsuse kuuest uuest projektist ning maksed laekusid veel neljast varasemast projektist. Kirjutasime mitmeid projekte veel, kuid neid ei rahuldatud. Võtame kogu tagasiside arvesse ning proovime taotlemisel veel paremad olla, sest projektide kirjutamine ja aruandlus on väga ajamahukad. Ainuüksi annetustele aga toetudes poleks võimalik palgata ekspertidest inimesi süvenenult kampaaniaid eest vedama ning sellisel juhul jääksid pooled Nähtamatute Loomade tegevused tegemata. Projektirahastused on 2023. aastal laekunud Open Wing Alliance’ist kanade heaolukampaania jaoks, Effective Ventures Foundations’ist avaliku sektori koostöö jaoks, Anima International’ist ja Karuna Foundation’ist Taimse Teisipäeva ettevõtetega koostöö ja kooliprogrammi arendamise jaoks, Vegfund’ist, Proveg’ist, A Well Fed World Inc’ist ja Kondanikuühiskonna Sihtkapitalist konverentsi Food Innovation Summiti korraldamise jaoks ning Avatud Eesti Fondilt kodanikuühiskonna arendamiseks ja heaks vabatahtlike kaasamiseks. 

Oleme loonud koostöösuhted erinevate ametiasutuste, ministeeriumite, ametkondade, koolide ja ettevõtetega, et  jagada Nähtamatute Loomade väärtusi, teadmisi ja kogemusi ka teistega. Näiteks pakume võimalust koostööks läbi ettekannete või koolituste tegemise. Selliste teenuste müügist saadud kasu on mitmetahuline, panustades rahaliselt kampaaniategevuste läbiviimisele kui kasvatades ka tarbijateadlikkust.

Heategevusmeenete müük on samuti hea viis, kuidas meie toetajad saavad soetada toreda sõnumiga riidest koti, T-särgi või sooja pusa ning samal ajal toetada meie tegevust loomade kaitseks. See moodustab meie tuludest küll vaid 4%, kuid loodame seda osakaalu leidlike ja praktiliste heategevusmeenete abil veel suurendada. Heategevusmeenete nagu näiteks särgi, pusa või riidest koti kandmine on ka hea viis, kuidas loomade heaolu sõnumit teistele tutvustada. Heategevusmeenetega saad tutvuda e-poe kodulehel.

Kuidas jaotuvad organisatsiooni kulud? 

Oleme koostanud organisatsiooni kulude kategoriseerimiseks põhjaliku süsteemi, mille järgi lisame igale kulutusele põhjalikud sildid, et saaksime hinnata, kas ressursside suunamine on olnud tõhus. Meie kulud 2023. aastal olid 396 933.56 eurot. 

Kõige suurema osakaaluga kampaania oli kanade heaolukampaania, mille kulud olid kogu aasta kuludest 34.3%. Kõige suurema mõju ja potentsiaaliga algatus, mille eesmärk on keelustada Eestis kanade puurispidamine, on olnud Nähtamatute Loomade põhieesmärgiks ning 2023. aastal lõime aluse, millega seadusemuudatuseni jõuda. 

Kulude jaotus 2023. aastal

Kõige rohkem ressursse kulus kampaaniate turundustegevustele, sest erakordselt oluline on hoida loomade ja lindude heaolu puudutavaid teemasid nähtaval. Selleks tellisime tööstusfarmide kriitika teemalised ja kanade puurispidamise keelustamise petitsioonile allkirjade kogumise üleskutsega välireklaamid üle Eesti, olime veebibänneritega kõikide suuremate ajalehtede portaalides ja digiekraanidel. Lisaks tellisime munakanade puurides pidamise keelustamise mõjuanalüüsi Tartu Ülikooli Sotsiaalteaduslike Rakendusuuringute Keskusest (RAKE), et hinnata ülemineku majanduslikku mõju. Analüüs oli küll kallis, aga ääretult vajalik, et omada tõenduspõhist infot aruteludel otsustajate ja poliitikutega. See analüüs aitas Riigikogu liikmeid veenda kanade puurispidamise keelustamise vajalikkuses. Analüüsi tulemuste avaldamiseks korraldasime Riigikogus avaliku ürituse, kus sõna võtsid analüüsi koostaja, poliitikud, jaesektori esindajad ja Nähtamatute Loomade tegevjuht Kristina Mering. Vaata videot mõjuanalüüsi esitlusest siit.

Kristina Mering mõjuanalüüsi esitlusüritusel Riigikogus

Kampaania edukaks elluviimiseks kulub hulgaliselt ressursse. Selleks, et ühiskonnas suuri positiivseid muutusi loomade heaks teostada, on tarvis häid IT-süsteeme uudiskirjade jaoks, samuti projektijuhtimistarkvara, et hallata tiimide erinevaid tegevusi – organisatsioonis on juba sadakond vabatahtlikku, kes panustavad erinevates rollides ja kes vajavad head infovahetussüsteemi. Lisaks on asendamatult oluline jagada kriitilisi üleskutseid loomade kannatuste leevendamiseks tasuliste sotsiaalmeedia reklaamidega Facebooki ja Instagrami vahendusel. Kõik need tegevused on vajalikud selleks, et kasvatada kogukonda, kes kõik koos loomade parema kohtlemise nimel võitlevad. 

Palgalised töötajad loomade heaolu eest pühendunud võitlejatena 

Organisatsiooni esimesest päevast peale on Nähtamatute Loomade tegevjuht Kristina Mering võidelnud selle eest, et organisatsioon oleks majanduslikult tõhus ja jätkusuutlik. Näinud vaeva selle nimel, et organisatsiooni saaks palgata pühendunuid eksperte ja spetsialiste, kes töötavad loomade kannatuste vähendamise nimel. Üks Nähtamatute Loomade edu võti on see, et meil on töötajad, kes saavad kiiresti reageerida seal, kus loomad kõige rohkem abi vajavad. Näiteks saame kohtuda tööpäeva sees ministeeriumite või jaekettide esindajatega. See oleks keeruline, kui organisatsiooni esindaksid vaid vabatahtlikud, sest enamik neist on päevasel ajal oma töökohustuste tõttu hõivatud. Tänu sellele oleme saanud kindlustada karusloomafarmide keelustamise eduka läbiminemise ning veennud üle 50% Eesti jaekettidest üle minema puurivabade munade müügile. 

Vabatahtlikud on küll Nähtamatute Loomade hing ja süda, kuid töötajad aitavad hoida tegevustes stabiilsust ja kiiret reageerimisvõimet. Loomade heaoluprobleemid, nagu paljud teisedki sotsiaalvaldkonna teemad, on erakordselt rasked küsimused, mille puhul riigi käed jäävad lühikeseks ja mille lahendamisel on asendamatu roll mittetulundusühingutel. Kolmanda sektori eksperdid on riigile väärtuslik ressurss põletavate probleemide esiletoomisel ja lahenduste leidmisel, kuid see eeldab pühendumist ja aega, et ehitada üles strateegia, kasvatada oskusi ja kommunikatsiooniteadmisi ning keskenduda tõhusale tööle.

Jätkame tööd loomade elutingimuste parandamiseks

2024. aastal jätkame tööd kanade puurispidamise keelustamise nimel. Andsime 21 421 petitsiooni allkirja Riigikogule üle, aga selleks, et seadusemuudatusele kanade heaolu arvestav otsus tuleks, on meil vaja teha veel kõvasti tööd. Näeme vaeva selle nimel, et teema oleks  nii otsustajate, avalikkuse kui ka meedia huviorbiidis. Kohtume nii Riigikogu fraktsioonide kui eraldi Riigikogu liikmetega, koostame ülevaateid munatootmisest ja loomade heaolust, hoolitseme selle eest, et kõigil oleks adekvaatne info ja põhjalikud argumendid selle algatuse toetuseks. Näiteks tellime avaliku arvamuse uuringud ja täiendatud informatsiooniga kampaaniat ja kanade heaolu tutvustavad bukletid. Lisaks aktiivsele suhtlusele Riigikogu liikmetega, käib praegu kanade puurispidamise arutelu ka Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumis, kus aktiivselt panustame. Lisaks korraldame erinevaid avalikke üritusi. Edukate ürituste läbiviimiseks on vaja ressursse näiteks reklaamimise või ülekandeteenuse jaoks. Hoia silm peal meie sotsiaalmeedial, sest järgmine üritus on toimumas juba õige varsti.

Saatsime täiendatud informatsiooniga kanade heaolu teemalised bukletid Riigikogu liikmetele

Lootus on, et 2024 aastal kanade puurispidamise keelustamise algatus positiivse lõpu saab ja seadusemuudatus Eestis jõustub, aga see ei tähenda, et meil Nähtamatutes Loomades töö otsa saaks. Tegeleme endiselt tööstusfarmides toimuvate julmuste avalikkuse ette toomisega, alustades lihakanade ehk broilerite kampaaniat. Taimse Teisipäeva suunal keskendume aktiivsele koostööle koolide, lasteaedade ja toitlustusettevõtetega. Töötame igapäevaselt selle nimel, et loomade heaolu Eestis paraneks.

Tänu headele toetajatele on meil võimalik üheskoos loomade heaks suuri tegusid teha – meie poolt tuleb töö, tiim, plaanid, strateegiad, pikk kogemus ja palju teadmisi valdkonnast, ning toetajate poolt ressursid, et kampaaniaid ellu viia – AITÄH, et sellises ühtsuses ühiskonda paremaks muudame! Töö jätkub, et loomade hääled kuuldavaks saaksid!