Nähtamatute Loomade seisukoht Euroopa Komisjoni loomade veo eelnõu kohta

2023. aasta detsembris avaldas Euroopa Komisjoni kauaoodatud määruse eelnõu, millega lubati parandada elusloomade pikamaatranspordi tingimusi. Arvestades suuri kannatusi, mis loomadele transpordi ajal osaks saavad ning seniseid ebapiisavaid reegleid nende kaitseks, tervitab MTÜ Nähtamatud Loomad, et Komisjon on ette võtnud loomade heaolu tõstmise loomade veo ajal. Samal ajal peame eelnõu tervikuna loomade heaolu parandamise jaoks äärmiselt … Continue reading “Nähtamatute Loomade seisukoht Euroopa Komisjoni loomade veo eelnõu kohta”
Loe edasi…

Faktikontroll munatootjate ja EPKK juhi poolt esitatud väidetele Riigikogu maaelukomisjoni istungil 19.12.2023

nakanade puurispidamisel ei ole võimalik nende heaolu tagada ning puurisüsteemil pole lindude heaolu mõttes olulisi eeliseid vabapidamissüsteemide eest.  Eesti munatootmine on nii meie lähiriikidest kui ülejäänud Euroopast üleminekus kanade vabapidamissüsteemidele maha jäänud. Läti, Leedu ja Poola munaturg on lähiaastatel sisuliselt puurivabad, Põhjamaades ja Lääne-Euroopas ollakse üleminekus veelgi kaugemal. Vaadates Eesti munaturgu ning meie lähiriikides ja ülejäänud Euroopas toimuvat, peaks Eesti munatootmine konkurentsis püsimiseks olema puurivaba hiljemalt aastaks 2027/2028. 
Loe edasi…

Esmakordne sissevaade Eesti puurikanalatesse

Nähtamatute Loomade tiimiliige töötas 2023. aasta jooksul talitajana kolmes Eesti suurimas puurikanalas ning jäädvustas seal oma tööülesandeid ning kuidas kanad puurides elavad. Dava Foods Harjumaal (Eggo munad), Eesti Muna Põlvamaal (Muna Liisa munad) ja Linnu Talu Valgamaal (Kollased talumunad) toodavad kokku 95% Eesti puurispeetavate kanade munadest.
Loe edasi…

Mis saab edasi kanade puurispidamise lõpetamisega?

Esitasime Riigikogu esimehele läbi ajaloo edukaima petitsiooni kanade puurispidamise keelustamiseks Eestis. 21 321 head inimest pani digiallkirja, et kaitsta kanu puurispidamise julmuse eest. Nii, nüüd on petitsioon Riigikogus. Mis saab edasi?
Loe edasi…

Läti, Leedu, Poola, Soome ja teised Euroopa riigid on loobumas kanade puurispidamisest, Eesti on üleminekus viimaste seas

Teadlikkus kasvab ning aina enam tarbijaid ei soovi osta puurides elavate kanade mune. Euroopa munatootmine on võtnud kindla suuna eemale kanade puurispidamisest.
Loe edasi…

Kanade heaolu ei ole puuris võimalik tagada

Euroopa Toiduohutusamet (EFSA) on avaldanud põhjaliku analüüsi munakanade heaolu kohta farmitingimustes. Selle tulemused näitavad, et on kolm peamist kanade heaolu puudutavat erinevust puurispidamise ja erinevate vabapidamissüsteemide vahel.
Loe edasi…

Kristina Mering: 2023 läheb ajalukku puurikanalate õuduste paljastuse aastana

Nähtamatute Loomade asutaja ja tegevjuht Kristina Mering võtab kokku 2023. aasta Nähtamatutes Loomades
Loe edasi…

Kanade puurispidamine on paljudes riikides ebaseaduslik

Kanade puurispidamisest on otsustatud täielikult loobuda Taanis, Luksemburgis, Austrias, Saksamaal, Belgia regioonis Wallonias, Tšehhis, Slovakkias, Šveitsis, Bhutanis ja Iisraelis. Ameerika Ühendriikides on kanade puurispidamine keelustatud kümnes osariigis
Loe edasi…

3 põhjust, miks kanade õrrelpidamine on parem kui puurispidamine

Eestis ja teistes Euroopa riikides on kasutusel neli erinevat kanade pidamisviisi munade tootmiseks. Neist kolm: õrre-, vaba- ja mahepõllumajanduslik pidamine, on kõik vabapidamissüsteemid, lihtsalt kahe viimase puhul võimaldatakse kanadel ka õues käimine. Õrresüsteem tähendab hoonesisest vabapidamist. Hetkel aga kõige levinum pidamisviis Eestis on kanade puurispidamine.
Loe edasi…

Mida kanade puurispidajad ei taha, et Sa nende munade kohta teaksid

Puurikanalate ebaeetilisus väljendub esiteks muidugi kanade ära lõikamises neile loomuomastest tegevustest ja selle pidamisviisi uskumatus jõhkruses, milles kanad terve oma elu veetma peavad. Kuid küsimusi tekitavad ka puurikanalate igapäevased nähtused, mis puudutavad toiduhügieeni.
Loe edasi…

Munakarbi hinnatõus puuride keelustamise tõttu jääb sentidesse

Puurispidamise keelustamise korral toimub üleminek eelkõige õrrepidamisele ning oluline on seega nende kahe pidamisviisi kulukuse erinevus. Puurispidamine on kõige odavam tootmisviis. Selle ainuke “eelis” ongi see, et kanade heaolu arvelt hoitakse nii palju kulusid kokku, kui võimalik.
Loe edasi…

Kristina Meringu kõne Riigikogu kanade puurispidamise lõpetamise ürituselt

Kristina Meringu kõne 12.10.2023 Riigikogus toimunud ürituselt kanade puurispidamise lõpetamise toetuseks
Loe edasi…

Hoia end kursis

Hoia end kursis meie organisatsiooni tegemistega ja liitu inimestega, kes hoolivad loomadest. Saadame infot umbes kord kuus.