Vabatahtlike kaasamise kultuur Nähtamatutes Loomades

Nähtamatute Loomade tiim 2021. aasta suvepäevadel

Vabatahtlikud on Nähtamatutes Loomades olnud organisatsiooni süda ja kese tegevuse algusest alates. Suur osa meie organisatsiooni vastutusrikkast tööst õnnestub hästi ja saab tehtud tänu tarkadele ja pühendunud vabatahtlikele, kes tõhusalt loomade aitamiseks tegutsevad. Mitmed meie töötajad olid varem vabatahtlikud ning mitmed vabatahtlikud veavad eest olulisi kampaaniaid või tegevusvaldkondi, kus muuhulgas kaasavad ka töötajaid tegevusse. Vabatahtliku staatus Nähtamatutes Loomades on kindlasti natuke midagi muud kui tavapäraselt selle sõna tähendus – see tähendab võimast maailmamuutjat, keda usaldatakse ja kes veab eest olulisi muutusi nõrgemate kaitseks. 

Sellest lähtuvalt oleme üles ehitanud ka organisatsioonikultuuri, mis annab vabatahtlikele võimalikult palju vabadust tegutseda ega ülemanageeri vabatahtlike tarku ja häid ideid. Kui meie organisatsiooni tegevjuht Kristina Mering 2017. aastal Nähtamatud Loomad asutas, oli talle esimesest päevast peale oluline luua pinnas ja atmosfäär, kus loomade heaolust hoolivad inimesed saaksid tõhusal viisil tegutseda, areneda ja tuua loomade jaoks võimalikult suurt positiivset muutust. Ilma tugeva hierarhiata organisatsioonikultuur on toonud kaasa kõrge heaolu ja väga positiivse tagasiside vabatahtlike poolt. 2018. aastal pälvis Nähtamatute Loomade asutaja Kristina ka president Kersti Kaljulaidilt aasta vabatahtlike kaasaja/juhendaja tunnustuse. 

Isejuhtimise kultuur koos erakordselt toetava tiimi ja tugevale enesearengule suunatud mõtteviisiga on olnud organisatsiooni eduloo üks alustalasid vabatahtlike kaasamisel. Paljud vabatahtlikud on öelnud, et Nähtamatute Loomadega liitumine on üks nende parimaid otsuseid ja nad on üllatunud, kui võimestav, arendav ja innustav üks kogukond olla võib. Nähtamatute Loomade start-up’ilik kultuur ja ambitsioon tõhusalt loomade heaks suuri muutuseid ellu kutsuda annab nii palju tagasi ja on tänutunde mõttes üks võimsamaid motivaatoreid, miks aega panustada. 

Vaatame nüüd veidi lähemalt, kuidas vabatahtlike kaasamine ja töö on Nähtamatutes Loomades üles ehitatud.

Koos sünnivad kõige paremad mõtted loomade aitamiseks

Organisatsiooni struktuurist ja tiimidest

Üksikuid hunte Nähtamatutes Loomades ei ole, meie tegevus on jagunenud erinevatesse tiimidesse. Lisaks kampaaniatiimidele on meil tegevuspõhised tiimid, näiteks heategevusmeenete, IT- ja sotsiaalmeediatiim. Samuti tulevad aeg-ajalt kokku ajutised tiimid, näiteks mõne ürituse või hiljuti tšintšiljade ja kanade päästeaktsioonide korraldamiseks. Igal tiimil on kas töötajast või vabatahtlikust koordinaator. 

Koordinaatori roll on Nähtamatutes Loomadest tavapärasest natuke erinev. Koordinaatoril ei ole endal suuremat võimu ega kontrollimehhanismi, ta on lihtsalt üks roll paljude teiste oluliste hulgas, kes vaatab, et kõik administratiivsed ülesanded oleksid jaotatud – koosolekute planeerimisest ja läbiviimisest agendade koostamise ja rollijaotuseni. Isejuhtimise kultuur tähendab meie jaoks, et ei juhita mitte inimesi, vaid tööprotsesse. 

Koordinaator ei tähenda klassikalist tiimijuhti, kelle käskudele tuleb alluda, vaid otsuseid langetatakse tiimis koos. Näiteks kasutame nõuandmise protsessi (advice process) – otsuse vastu võtmiseks tuleb konsulteerida nende tiimiliikmetega, keda otsus puudutab, ning nendega, kel on pädevus selles otsuses kaasa rääkimiseks. Nähtamatud Loomad on struktureeritud horisontaalselt ning iga tiimiliige saab tegutseda oma tegevusalal autonoomselt, küsimata iga liigutuse kohta luba. Vabadusega käib kaasas ka vastutus ning see eeldab, et vabatahtlik on proaktiivse suhtumisega ja õpihimuline, juhib oma tegevust ise ja küsib vajadusel nõu. Samal ajal ei jäeta kedagi kunagi murega üksi, nii koordinaator kui ka teised tiimiliikmed on alati valmis toetama ja aitama, samuti tehakse mitmeid tegevusi ühiselt. 

Tiimisiseselt pannakse paika rollijaotus ja vastutusvaldkonnad. Kuigi igal vabatahtlikul on kindel roll ja regulaarsed ülesanded, ei ole see kunagi kivisse raiutud. Mõned vabatahtlikud osalevad mitme tiimi tegevustes, samuti on alati võimalik tiimi ja rolli vahetada ning liikuda ka vastutusrikkamate rollide poole. 

Tiimikaaslaste toel saab iga väljakutsega hakkama

Enesearengu võimalustest ja koolitustest

Mõned rollid eeldavad juba olemasolevaid oskusi, aga üldiselt on palju tähtsam tahtmine õppida ja areneda. Tihti on vabatahtlikud tulnud eelteadmisteta ja kasvanud tõelisteks ekspertideks näiteks kujundamises, sotsiaalmeedias või turunduses. Vabatahtlik tegevus Nähtamatutes Loomades ongi pidev õppimine ning eeldab suurt teadmistejanu. Meil on ka näiteid, kus Nähtamatutes Loomades kogutud ekspertteadmised on pannud inimesi karjäärivalikuid muutma ja näiteks digiturundusse üle kolima. Soovime pakkuda vabatahtlikele võimalikult häid võimalusi end soovitud valdkondades edasi arendada. Seetõttu jagame nendega kasulikke materjale ja viime läbi koolitusi. Koolitused toimuvad nii veebi kaudu kui ka päriselus. Tihti peavad koolitusi meie oma inimesed, kes on kasvanud mõnel alal asjatundjaks, mõnikord eksperdid väljastpoolt. Viimase aasta jooksul on käinud esinemas näiteks Efektiivne Altruism Eesti ning DD StratLabi esindajad.

2021. aasta juunis toimus näiteks vabatahtlike koolituspäev Tallinnas Särevi Teatritoas. Tegime selle raames koostööd Efektiivne Altruism Eestiga, kelle esindaja pidas Nähtamatute Loomade vabatahtlikele ettekande efektiivse altruismi kohta – mõtteviis, millest organisatsiooni tegevuses lähtume. Õppisime veel organisatsiooni tegevjuhilt tõhusa kommunikatsiooni kohta, et oskaksime loomadest hoolimise sõnumeid paremini edastada. Samuti arutlesime hirmude üle, mis võivad tekkida annetuste küsimisel, ning kasvatasime koos julgust. Selle koolituse viis läbi endine Nähtamatute Loomade töötaja, kes praegu tegutseb vabatahtlikuna annetuste kogumise tiimis. Nagu alati, kuulusid programmi ka teineteise tundmaõppimise harjutused, ning pärast koolituse lõppu veetsime koos aega kohvikus.

Kommunikatsioonikoolitused on meie organisatsioonis omaette väärtus, sest tõhusaks loomade aitamiseks on tõhusa kommunikatsiooni ja psühholoogia mõistmine üsna asendamatu. Saame vabatahtlikelt tihti tagasisidet, et organisatsioonis vabatahtlikuna omandatud kommunikatsioonioskused on tulnud suureks kasuks ka tööelus või eraelu väljakutsetes ennast väljendades.

Väärtustame kõrgelt enesearengut ja uute teadmiste omandamist

Kogukonnast ja suhtlusest

Suhtlus on Nähtamatutes Loomades suuresti veebipõhiselt üles ehitatud. Igapäevaselt suhtleme veebiplatvormi Slacki kaudu ja koosolekudki toimuvad üldjuhul videokõne vormis. Nii on võimalik ühes tiimis tegutseda vabatahtlikel üle Eesti ja tegelikult üle kogu maailma. Mitmed vabatahtlikud elavad teistes Euroopa riikides ja üks veel kaugemal, Austraalias. Anname endast parima, et vabatahtlikud tunneksid end ka veebikeskkonnas osana ühtsest kogukonnast.

Saame siiski võimalikult palju ka n-ö päriselus kokku – üksteist paremini tundes on toredam koos tegutseda, ja nii saavad ka sündida lähedasemad sõprussuhted. Tiimid korraldavad vähemalt kord kvartalis kokkusaamisi, valides asukoha tiimiliikmete võimaluste ja eelistuste järgi. Tallinnas ja Tartus elavad tiimiliikmed võtavad igakuiselt koos midagi toredat ette ning järgmisena on plaanis laiendada linnade kogukondi Pärnusse ja Viljandisse. Lisaks korraldame üleorganisatsioonilisi üritusi, viimase aasta jooksul tähistasime näiteks ühiselt karusloomafarmide keelustamist, halloweeni, aastalõppu ja veel teisigi sündmusi. 

Aasta suurim üritus on kindlasti suvepäevad – pikk nädalavahetus lõbusate tegevuste, põneva koolitusprogrammi, sauna, tantsu ja mängudega. 2021. aasta suvepäevad veetsime Kallaste talus Harjumaal, kus muuhulgas nautisime looduskaunist keskkonda, tutvusime kohalike loomadega ja läbisime närvekõditava, aga kahtlemata tiimitunnet tugevdava seikluspargi programmi.

Meie üritustel on suur rõhk teambuilding‘ul

Ükskõik kas füüsiliselt või veebis, Nähtamatutes Loomades väärtustame väga tugevat kogukonda. On ülimalt tähtis, et vabatahtlikke ümbritseks toetav õhkkond, mida üheskoos loome. Iga vabatahtlik on teretulnud sellise inimesena, nagu ta on, kõigi oma rõõmude ja muredega – emotsionaalne turvalisus on organisatsioonis äärmiselt oluline väärtus. Samuti hindame kõrgelt läbipaistvust ja peame oluliseks, et organisatsioonisisene suhtlus oleks alati aus ja üksteist austav.

Ootame oma tiimi alati uusi vahvaid vabatahtlikke. Kui soovid ka koos meiega loomade elu paremaks muuta, täida ankeet siin.

Vabatahtlike koordineerimise arendamine toimub projekti raames, mille eesmärgiks on kasvatada Eestis kodanikuteadlikkust, tugevdada kodanikuühiskonda ja populariseerida vabatahtlikku tegevust. Projekti rahastab EMP toetuste Aktiivsete Kodanike Fond, mida vahendab Avatud Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga.


Engaging volunteers at Nähtamatud Loomad

Since the beginning, volunteers have been the core of Nähtamatud Loomad. These extremely powerful people dedicate their free time and skills to efficiently improve the living conditions of farm animals. To let the volunteers fully realise their potential, we have established an organisational culture that offers the volunteers a lot of autonomy and freedom to make their own choices. At Nähtamatud Loomad, a culture of self-management is combined with a supporting team and a strong focus on self-development. This has proven to be highly motivating for the volunteers.

Our horizontally structured organisation is divided into self-managing teams. Every team has a coordinator rather than a leader – the coordinator does not have a stronger power than any other team member but acts as a facilitator. Decisions are made together and every person within the team has their own role and area of responsibility.

One important prerequisite for becoming a volunteer at Nähtamatud Loomad is the wish to learn and develop one’s skills further. Volunteers have often started without previous experience in a field and have become experts, for example in graphic design, social media or marketing. We strive to offer as many learning possibilities as possible to the volunteers. We share useful materials with them and often organise lectures, seminars and workshops on various topics.

Everyday communication is web-based and most meetings also take place in the form of a video conference. This makes it possible for volunteers around Estonia, Europe and even the world to be part of our community. At the same time, we do our best to often meet each other physically as well. Every team arranges a meeting at least once per quarter, and local volunteers in Tallinn and Tartu meet up once a month. We also organise events for the whole organisation, such as the summer festival, end of the year event, and smaller celebrations and gatherings in between.

Whether physically or virtually, we value our community and volunteers very much. It is important that the volunteers are in a supporting and emotionally safe environment. Every volunteer is welcome as exactly the person they are. Respectful and honest communication is also extremely important, and we aim to be a highly transparent organisation.

Coordinating volunteers is possible thanks to the Active Citizens Fund. ACF Fund operator in Estonia is Open Estonia Foundation in cooperation with the Network of Estonian Nonprofit Organizations (NENO).