Toeta

Selver ähvardab vaba pressi

Farmiloomade kannatused leiavad tee Eesti meediasse aina tihedamini. Tänaseks on enamik meist teadlikud, et ka nende loomade näol on tegemist intelligentsete ja tundevõimeliste olenditega, kellele asjatu valu põhjustamine nõuab ühiskondlikku taunimist.

Loomakaitsjatena on meil kohus juhtida tähelepanu kitsaskohtadele Eesti loomakasvatuses ning jagada infot ka pressiga. Kuid mida teha siis, kui suurkorporatsioon seab ajakirjanikele tsensuuri?

Oleme viimased kuud üritanud pidada läbirääkimisi Tallinna Kaubamaja Grupiga, kelle alla kuulub ka Selver koos Tallinna ja Tartu Kaubamaja toidumaailmaga, kes keeldub kategooriliselt puurikanade munade müügist loobumisest aastaks 2025. 40% Eesti jaesektorist on juba puurivaba otsuse välja kuulutanud, kuid Selver koos Tallinna ja Tartu Kaubamaja toidumaailmaga nendega liituda ei soovi.

Hiljuti ütles meie rõõmuks aga Selveri kommunikatsioonijuht Rivo Veski meediale, et nad loobuksid küll puurikanamunadest, kui leiaksid Eestist munatootja, kes suudaks neile piisavalt puurivabu mune pakkuda. Arvasime, et produktiivne dialoog Selveriga on lõpuks avatud.

Et Selveri munapuuduse hirmu kummutada, saime kinnituse ühelt Eesti suurimalt munatootjalt, et nemad suudaksid Selverile piisavalt puurivabu mune pakkuda küll – nad väga pooldavad puurivaba suunda ning teeksid kõik vajalikud investeeringud, kui Selver annaks neile vaid rohelise tule.

Olime heade uudiste üle munatootjalt väga rõõmsad ning saatsime uudise koos munatootja kommentaariga meediasse, et meie toetajad ja TKM Grupp seda näha saaksid.

Pärast pikka vaikust ajakirjanike poolt ilmus uudis lõpuks ühte põllumajandusportaali, mis paari tunni pärast sealt ka kadus. Ajakirjaniku sõnul oli Selver neile helistanud ja käskinud uudise kustutada, öeldes, et tegu on valeuudisega. 

Teine väljaanne, kes meie pressiteate avaldas, oli märksa vapram. Nimelt ei eemaldanud nad uudist kohe, kui Selveri noor kommunikatsioonijuht neile helistas ning üsna familiaarses suhtlusstiilis väitis, et tegu on valeuudisega ning et meediaväljaanne peab uudise maha võtma. Mittenõustumise peale ähvardas noormees neid kohtuga.

Saame inimlikult aru, et ajakirjanike kiire tempo juures on kergem uudis maha võtta, kui faktid üle kontrollida. Kuid Selveri ähvardustel tundub olevat murettekitavalt suur kaal.

Hea Rivo ning Selveri juhatus, kui te seda loete: meie ja vaba press pole teie vaenlased. Ähvarduste asemel võiksite keskenduda reaalsete lahenduste leidmisele, et ka teie ettevõte saaks liituda teiste jätkusuutlike ettevõtetega, kelle munariiulil pole enam julmusel loomade vastu kohta. 

Ka farmiloomad tunnevad stressi ja valu, ka neist tuleb hoolida. Tegu oleks üleminekuga aastaks 2025 ehk kuue aasta jooksul, mitte üleöö. Tallinna Kaubamaja Grupp – tee vastutustundlik valik ja teata, et kuue aasta pärast sinu ettevõtted enam puurimune ei müü! Kanad väärivad paremat kui puurielu.