Toeta

Nähtamatutes Loomades alustas tööd vabatahtlike koordinaator

Maikuus alustas Nähtamatutes Loomades tööd vabatahtlike koordinaator, kes hakkab vastutama uute vabatahtlike värbamise ja koolitamise, meeldiva vabatahtliku töö kogemuse ning tiimitunde hoidmise eest organisatsioonis. Koordinaator ehitab üles läbimõeldud vabatahtlike kaasamise süsteemi ning jagab kogemusi teiste vabaühenduste ja avalikkusega.

Uus vabatahtlike koordinaator Madli

“Ise Nähtamatutes Loomades varasemalt vabatahtlikuna tegutsedes olen õppinud armastama vabatahtlikku tööd ja hindama kõrgelt võimalust anda nii oma panus positiivsetesse muutustesse ühiskonnas. Soovin töötada selle nimel, et ka teised saaksid suurepärase vabatahtliku kogemuse ja et rohkem inimesi leiaksid tee selle kodanikuaktiivsuse vormi juurde,” ütles värske vabatahtlike koordinaator Madli Oras.

“Madli toob uue vabatahtlike koordinaatorina organisatsiooni sõõmu värsket õhku, sest saame tänu tema panusele läbi viia arenguhüppe meie organisatsiooni kõige olulisema osa, meie vabatahtlike koordineerimises. Madli on ennast vabatahtlikuna Nähtamatute Loomade blogitiimi koordinaatorina tõestanud pühendunud, hooliva ja väga targa inimesena, seega meil on suur rõõm tervitada ka organisatsiooni töötajate hulgas,” sõnas Nähtamatute Loomade president Kristina Mering.

Töökoht loodi projekti raames, mille eesmärgiks on kasvatada Eestis kodanikuteadlikkust, tugevdada kodanikuühiskonda ja populariseerida vabatahtlikku tegevust. Projekti rahastab EMP toetuste Aktiivsete Kodanike Fond, mida vahendab Avatud Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga.

Vabatahtlikud Nähtamatute Loomade tiimiüritusel

Rohkem vabatahtlikke ja kodanikuteadlikkust

Uue rolli olemasolu tähendab, et vabatahtlike heaolule ja uute vabatahtlike värbamisele saab panna senisest veelgi enam rõhku. Plaanis on kasvatada vabatahtlike hulka, kusjuures fookuses on erinevate ühiskonnarühmade – erineva vanuse, soo ja taustaga inimeste – kaasamine üle Eesti.

Nähtamatutes Loomades on kõrge organiseerituse ja põhjaliku planeerimise kultuur, mida Madli uue vabatahtlike koordinaatorina uuele vabatahtlike põlvkonnale edasi jagama hakkab. “Me väärtustame strateegilist tööd, mis lähtuks võimalikust suurimast tõhususest loomade aitamiseks, seega mul on hea meel leida need inimesed, kes jagavad seda väärtust,” sõnas Madli.

Samuti hakkame avaldama meedias meie vabatahtlike persoonilugusid artiklite ja videote kujul, et tõsta esile neid imelisi inimesi, kes oma vabast ajast loomi aitavad. See aitab kasvatada vabatahtliku töö väärtustamist ühiskonnas. Lisaks avaldame artikleid oma kogemusest vabatahtlike kaasamise ja koordineerimisega ning jagame kogutud teadmisi teiste vabaühendustega.

Fookus hakkab olema ka kodanikuteadlikkuse kasvatamisel nii Nähtamatute Loomade vabatahtlike hulgas kui ka laiemalt Eestis. Selleks korraldame ettekandeid vabatahtlikele ja keskkooliõpilastele kodanikuühiskonna toimimispõhimõtetest. Näiteks selgitame ettekannetel, mida tähendab tegutseda kolmanda sektori organisatsioonina.

Nähtamatute Loomade vabatahtlike koolitus

Vabatahtlik töö kui parim osa elust

Vabatahtlikud on Nähtamatutes Loomades täiesti hindamatu väärtus. Hoolitseme omalt poolt selle eest, et vabatahtlikud saaksid end huvipakkuvates valdkondades edasi arendada. Lähiajal ootab ees näiteks koolituspäev ja suvepäevad põhjaliku koolitusprogrammiga. Samuti väärtustame väga tiimi- ja kogukonnatunnet ning tegeleme aktiivselt teambuilding’u üritustega, näiteks toimuvad igakuised kokkusaamised Tartus ja Tallinnas.

Nähtamatute Loomade vabatahtlikud on öelnud, et meie töös osalemine rikastab nende elu väga. Vabatahtlik töö on mitmete arvates parim osa elust – see annab võimaluse õppida, areneda ning leida mõttekaaslasi, et koos loomi aidata. “Hakkasin vabatahtlikuks, et aidata parandada kõige enam kannatavate loomade heaolu. Panustades Nähtamatute Loomade töösse tean, et minu aeg ja oskused on ära kasutatud efektiivseimal moel. Olen ümbritsetud toetavate ja eesmärgipäraste mõttekaaslastega ning saan ennast mitmekülgselt arendada, et farmiloomi veel paremini aidata,” ütles vabatahtlik Valentina, kes panustab aktiivselt sotsiaalmeedia ning foie gras‘ tiimides.

Nähtamatutes Loomades anname vabatahtlikele võimaluse täita võimetekohaseid ja vastutusrikkaid ülesandeid. Vabatahtlikud tegelevad näiteks tiimide koordineerimise, ettevõtete ja poliitikutega suhtlemise ning sotsiaalmeedia postituste kujundamisega. Kogu meie töö ei oleks võimalik ilma kõigi pühendunud vabatahtliketa.

Kas soovid ka koos meiega loomi aidata? Esita siin avaldus ja tule vabatahtlikuks!