Toeta

Nähtamatute Loomade vabatahtlike kaasamise arenguhüppe ettevalmistus

Nähtamatute Loomade arenguhüppe ettevalmistus seoses vabatahtlike koordineerimisega – aitäh, KÜSK!

Vabatahtlikud on loomakaitseorganisatsiooni Nähtamatud Loomad süda ja hing. Näeme palju vaeva, et õppida ja lugeda rohkem vabatahtlike hea värbamise, kaasamise ja motiveerimise kohta. Sellest lähtuvalt edastame tänusõnad Kodanikuühiskonna Sihtkapitalile, tänu kellele 2019. aasta teises pooles keskendusime vabatahtlike valdkonna arenguhüppele, et planeerida tegevusi, kuidas veelgi paremini vabatahtlikke kaasata. 

KÜSKi projekti AHE2-19-34 raames kaardistasime vabatahtlike ja nende kaasamise hetkeolukorda, viisime läbi tagasisideküsitlused nii vabatahtlike, tiimijuhtide kui töötajate hulgas, et analüüsida vabatahtlike hetkeolukorda. See andis meile head tagasisidet, kuidas veel paremini ehitada vabatahtlike valdkonna arendamist üles. 

Lisaks korraldasime projekti raames koolituse Nähtamatute Loomade tiimijuhtidele, mille raames kutsusime Eestisse meie koostöövõrgustiku Anima Internationali Poola organisatsiooni Otwarte Klatki vabatahtlike koordinaatori Ania Pierzchała. Ania andis põhjaliku ülevaate Poola organisatsiooni vabatahtlike kaasamise süsteemist ja andis nõuandeid Nähtamatutele Loomadele vabatahtlikutöö tõhustamiseks. 

Tänu projektile koostasime tegevusplaani vabatahtlike kaasamise jaoks ja edasi plaanime leida rahastusvõimalused, et palgata vabatahtlike koordinaator, kes vastutaks vabatahtlike värbamise, koolitamise ja kaasamise eest. 

Nähtamatute Loomade vabatahtlikud Päite loomapargis

Hoiame Nähtamatute Loomade jälgijaid arengutega kursis ja loodame, et saame juba õige pea palgata ka vabatahtlike koordinaatori! 

Suur tänu Kodanikuühiskonna Sihtkapitalile toetuse eest!
www.kysk.ee