Nähtamatud Loomad kogub annetusi, et kanade puurispidamine Eestis keelustataks

Esmakordselt Eestis avalikustas Nähtamatud Loomad jõhkrad kaadrid Eesti puurikanalatest. Nähtamatute Loomade tiimiliige filmis ja pildistas puurikanade tegelikku olukorda kolmes Eesti suurimas puurikanalas: Dava Foodsis, Linnu Talus ja Eesti Munas, mis moodustavad 95% Eesti puurispeetavate kanade munatoodangust. 

Tööstuslikust munatootmisest rääkides näitab tööstus meedia vahendusel tihti  tarbijatele kaadreid armsatest tibudest või värskelt puuridesse pandud kanadest, jättes puuritootmisest eksitava mulje. Nähtamatute Loomade paljastus näitab puurispidamise reaalsust läbi kaamerasilma ilma eksitavat muljet jätmata. See, mida meie inimene seal nägi, on nii šokeeriv ja julm, et kõik kaadrid ei kannata isegi avaldamist. 

Ühes kanalas on kümneid tuhandeid linde. Pilt LINNU TALU kanalast.

Maast laeni kõrguvad puuririvid, kus on koos kümneid tuhandeid kannatavaid linde, kes peavad terve oma elu veetma kitsastes ja piinarikastes tingimustes. Elusate lindude vahel on hingevaakuvad kanad ning juba lagunema hakanud laibad. Eesti on munakanade puurispidamise poolest Euroopa tipus, tootes umbes 80% Eesti munadest puurikanalates. Paljud riigid sh Austria, Tšehhi ja Taani on otsustatud seaduse tasandil kanade puurispidamise keelata. Eestis jäädvustatud materjal näitab, et peaksime neist riikidest eeskuju võtma ja kanade puurispidamise Eestis keelustama. Paljude teiste riikide eeskujul on paremaks lahenduseks munade tootmine kõrgema heaoluga süsteemides.

Selleks, et päästaksime sajad tuhanded linnud puurikitsikusest, tuleb näha palju vaeva. Tarbijad hoolivad ja ei toeta loomade halba kohtlemist. Avaliku arvamuse uuringu kohaselt ei poolda 78% Eesti elanikest kanade puurispidamist (Kantar Emor, september 2023). Seega on vaja, et seadused vastaks elanike ootustele ning munatööstus muudatused ellu viiks. 

Mida me teeme selleks, et puurikanalate keelustamine Eestis jõustuks?

Et puurikanalate keelustamine Eestis jõustuks, alustame Nähtamatute Loomadega üleriigilist avalikku kampaaniat, mis paljastab Eesti kanalates toimuva ning tõmbab saladuseloori selle suure ja mastaapse süsteemi julmuselt, mida meie eest igapäevaselt varjatakse. 20. septembril avalikustasime ETV Pealtnägijas loo Eesti puurikanalate julmusest ning avaldasime rahvaalgatus.ee keskkonnas petitsiooni üleskutse, et koguda allkirju puurikanalate keelustamise toetuseks Eestis. Eesmärk on kokku koguda vähemalt 1000 digiallkirja, et riiklikul tasandil keelustamise käik sisse anda. Loodame aga, et allkirju koguneb ikka rohkem, et algatus oleks mõjusam.

Anna oma allkiri siin → Eesti puurikana | Nähtamatud Loomad (nahtamatudloomad.ee)

Selleks aga, et petitsioonile edukalt just digiallkirju koguda, on vaja, et kogutud materjalid ja teadmine, milline on Eesti puurikana argipäev, jõuaksid võimalikult suure hulga Eesti inimesteni. Avaldame mitu erineva väljundiga videot, kus kõigis on üks läbiv verdtarretav teema: reaalsed kaadrid Eesti puurikanalatest. Tegemist on väga jõhkrate kaadritega, kuid seda enam on vaja neid jagada, et inimestele ei jääks muljet nagu Eestis selliseid julmusi ei toimu. Mainimist vajab ka asjaolu, et avaldatud videod on pehmem versioon kogu tegelikust õõvastavast materjalist. Kõikide videote filmimise, videotiimi, järeltöötluse ja avaldamise jaoks vajame 7200 eurot. 

Surnud kana puuri metallkonstruktsiooni vahel. Pilt DAVA FOODS kanalast.

Lisaks avaldame Nähtamatute Loomade poolt kogutud materjalid koos petitsiooni allkirjastamise üleskutsega puurispidamise keelustamiseks välireklaamidel, digiekraanidel, veebibänneritel suurimates portaalides, sisuturundusartiklites ning sponsoreeritud sotsiaalmeedia reklaamides, et jõuda sadade tuhandete Eesti inimesteni. Selleks on vaja vähemalt 11 200 eurot.

Nähtamatute Loomade tööstusfarmide kriitika kampaania välireklaam Eesti linnatänavatel, august 2023.

Selleks, et Eestis liikuda tööstusfarmide vähenemise ja kõrge heaoluga väikefarmide suunas, on vaja teha tihedat koostööd avaliku sektori ametiasutustega, ministeeriumite, ametkondade ja poliitikutega. Selleks korraldame mitme kuu vältel erinevaid üritusi, kuhu kaasame oma ala eksperdid, poliitikud, meedia ja muude valdkondade esindajad. Arutleme avalikult kanade puurispidamise keelustamise olulisust ja hoiame teemat nii kaua aktuaalsena kuni oleme eesmärgi saavutanud. Ürituste korraldamiseks ja turundamiseks on vaja koguda 3300 eurot.

Kogutud materjalide avalikustamise eel on Nähtamatud Loomad pidanudtihedalt läbirääkimisi munatootjatega. et nad lähtuksid oma tootmises kõrgemast loomade heaolust ning lõpetaksid kanade puurispidamise. Kuna Nähtamatute Loomade poolt kogutud materjalid kajastavad puurikanade reaalset julma elu nii, et tootjatel pole võimalik seda eitada ja nad teadvustavad endale, et puurikanalate lõpp Eestis on käes. Loodame, et munatootmisettevõtted Eestis mõistavad, et kanade puurispidamine ei ole tarbijatele vastuvõetav ning loobuvad puurisüsteemidest oma kanalates. 

Pöördumegi nüüd Nähtamatute Loomade toetava loomasõprade kogukonna poole, kellega koos oleme senised edusammud loomade kannatuste leevendamiseks saavutanud. Püsiannetajaks hakates aitad Sa meil võidelda tööstuslike hiiglaste vastu ning süstemaatiliselt tegutseda selle nimel, et kitsastes puurides linnud ei jääks tarbijate eest varjatuks ja selline süsteem ei saaks jätkuda. Ühtlasi aitab et Su toetus tegutseda strateegiliselt, mitte ainult ühekordseid aktsioone läbi viies. Ühinedes Nähtamatute Loomade püsiannetajate kogukonnaga, oled osa maailmamuutjatest, tänu kellele juba praegu kümneid tuhandeid linde ja loomi oleme aidanud. Uued väljakutsed on aga ees ning ilma Sinu olulise abita meil ei õnnestu seda tähtsat kampaaniat ellu viia. 

Aitäh, et Sa hoolid! Koos viime selle suure kampaania eduka lõpuni, et säästa sadu tuhandeid linde julmusest ja kannatustest.

Hakka püsiannetajaks siin → Eesti puurikana | Nähtamatud Loomad (nahtamatudloomad.ee)

Hakka püsiannetajaks, sest ükski lind ei vääri sellist elu. Pilt EESTI MUNA kanalast.