Toeta

Lähis-Ida tapamajades tapetakse piinarikkalt Eesti loomi?

Nähtamatud Loomad alustas toetusallkirjade kogumist, et Eesti valitsus peataks tapale saadetavate elusloomade veo Euroopa Liidu välistesse riikidesse, kus puuduvad piisavad loomakaitseseadused.

Loomakaitseorganisatsioon Nähtamatud Loomad avaldas seninägemata kaadrid, kuidas laevadel saabunud Leedu ja Ukraina loomi Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika tapamajades vägivaldselt tapetakse. Kuna Eesti saadab oma loomi samadesse riikidesse, kutsuvad loomakaitsjad Eesti valitsust üles tapale saadetavate elusloomade vedu Euroopa Liidu välistesse riikidesse peatama.

Petitsioonile saab anda allkirja koduleheküljel eksport.nahtamatudloomad.ee .

Videos on näha, kuidas loomad on kõri lõikamise hetkel täie teadvuse juures, kuna paljudes sihtkohtades puuduvad seadused, mis nõuaksid loomade tapmiseelset uimastamist. Tõendite kohaselt piinlevad loomad isegi pärast kõri läbilõikamist, sest surm ei ole silmapilkne. Hirmunud loomad näevad, haistavad ja kuulevad teiste loomade tapmist, samal ajal teades, et nemad on järgmised.

Selleks, et suuri hirmunud loomi paremini kontrolli all hoida, tõmmatakse paljud loomad köite abil jalust maha, torgatakse silmad välja või lõigatakse jäsemed küljest. Enamusel Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika tapamajadel pole ka selgelt eraldatud tapmisalasid ja mitmed lihunikud tapavad loomi otse oma poe ees tänaval.

“Meie riigil on kohustus oma loomi kaitsta ja kindlustada, et nende heaoluks vajalikud tingimused on täidetud igal pool ja igal ajal. Loomade õigus kaitstusele ei lõpe Eesti riigipiiril,” kommenteeris Nähtamatute Loomade kampaaniajuht Triin Lutsoja. “Me kutsume Maaeluministeeriumi ja maaeluminister Mart Järvikut üles peatama tapale saadetavate elusloomade veo Euroopa Liidu välistesse riikidesse ja palume kõigil loomadest hoolivatel inimestel petitsioonile toetuseks oma allkiri anda.”

Igal aastal saadetakse Eestist tuhandeid loomi riikidesse, kus kehtivad väga madalad loomakaitsestandardid. Loomade jaoks on teekond sihtkohta pikk, kurnav ja mõnikord ka saatuslik, kuid kohalikku tapamajja jõudes ootavad neid ees veelgi rängemad kannatused, sest neid ei uimastata enne tapmist.

“Loomade vedu kätkeb endas palju heaolu riske ning siinkohal toetan Nähtamatute Loomade kampaaniat juhtida tähelepanu tegelikule olukorrale. Peame ühiselt tagama asjatu viivituseta loomade transpordi sihtkohast lähtekohta. Paraku nii pikkade vahemaade ja väljaspool Euroopa Liitu kehtivate madalamate heaolustandardite tõttu ei suuda me tihti tagada meie loomadele vajalikku heaolu elu lõpuni, ” sõnas Eesti Veterinaar- ja Toiduameti loomatervise ja –heaolu osakonna juhataja Harles Kaup.

Eesti on Maailma Loomatervise Organisatsiooni (OIE) liige ja kirjutanud alla loomade heaolu standarditele, mille täitmist oleme lubanud kindlustada.

Videomaterjalid on jäädvustatud Animals Internationali (www.animalsinternational.org) poolt.