Toeta

KÜSK toetab Nähtamatuid Loomi

Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK) on tulnud vabaühendustele appi, et aidata neil saavutada selgemat ja suuremat mõju ühiskonnas. Nähtamatute Loomadele eraldati AH20 projekti raames toetust summas 18 076,15€, et aidata meil saavutada organisatsiooni kommunikatsioonivaldkonnas uus arengutase. Tänu toetusele on meil võimalik luua süsteem, kus kommunikatsioonitiim ja selle töökorraldus on efektiivsuse põhimõttel struktureeritud, tiim on hästi juhitud ja kõrgelt motiveeritud, mis tagab Nähtamatute Loomade kommunikatsiooniaparaadi vajaduspõhiselt suurema ja kvaliteetsema jõudluse.

Aitäh, KÜSK!