Kristina Meringu kõne Riigikogu kanade puurispidamise lõpetamise ürituselt

Kristina Meringu kõne 12.10.2023 Riigikogus toimunud ürituselt kanade puurispidamise lõpetamise toetuseks

Aitäh kõigile kuulajatele, kohapeal ja otseülekandes. Sõnastasin oma esinemise pealkirjaks täna siin Riigikogus teadlikult veidi polemiseerivalt “Eesti on valmis kanade puurispidamise lõpetamiseks”. Teen nüüd väikse kokkuvõtte, miks ma siiralt usun, et see nii on ja miks tugevad märgid nii avalikust kui erasektorist seda tõdemust toetavad. 

Nähtamatute Loomade ettepanek on lõpetada kanade puurispidamine Eesti munatootmises ning üle minna vabapidamisüsteemidele. Nii lõpetame suurima julmuse, mis loomakasvatuses lindude vastu toime pannakse ning läheme üle kõrgema heaolu ning kõrgema kvaliteediga munatootmisele. Rahvaalgatus.ee lehe kaudu on meie petitsioonile juba toetus-digiallkirja pannud ligi 14 000 inimest. Riigikogule esitamiseks vajalikud tuhat digiallkirja saime kokku vaid tunniga pärast Pealtnägija saatelõigu linastumist 20. septembril, kui linastusid meie kogutud kaadrid Eesti puurikanalatest. 

Videomaterjal Eesti puurikanalatest on toonud seni suurima kaasaelamise ja reaktsioonide laine tööstusfarmide tegevuse ja lindude julma kohtlemise vastu. Nii paljud hoolivad Eesti inimesed on digiallkirjastanud petitsiooni ja nende sõnumeid ja meile, mis Nähtamatutele Loomadele saadetakse, vastame ilmselt veel pikka aega. Eesti inimesed hoolivad ja mõtlevad kaasa ja soovivad näha selle kriitilise probleemi lahendamist, et lindude vastane julmus lõppeks. 

Avalik toetus kanade puurispidamise keelustamisele on kõrge – 78% Eesti elanikest toetab kanade puurispidamise keelustamist nagu selgus värskelt septembris avaldatud Norstati avaliku arvamuse uuringust. See on tugev enamus Eesti inimestest, kes tahavad näha, et lõppeks praegu veel seaduslik julmus ja olukord munatootmises astuks olulise sammu paremuse poole. 

Nähtamatute Loomade sotsiaalmeediakanalite analüüs näitab suurimat toetust kanade puurispidamise kampaaniale, mida me senise kuue ja poole tegutsemisaasta jooksul näinud oleme. See on võrreldav karusloomafarmide keelustamise toetusega, millega 2021. aasta suvel eduka lõpuni Eestis jõudsime. 

Meieni jõuavad järjest iga päev teated kümnetest toidukauplustest, kus vabapidamise kanamunad on lettidelt tühjaks ostetud ja puurikanade munad on puutumata. Inimesed annavad ostuotsusega selgelt märku, et aitab, puurikanamunade aeg on läbi. 

Lisaks suurele toetusele avalikkuses ja tarbijate hulgas, näeme viimastel aastatel üha tugevamat trendi eelistada vabapidamismune ka toidusektoris. Tänaseks päevaks on üle poole jaesektorist ja 113 muud toidusektori firmat teatanud otsusest üleminekuajaga üle minna vabapidamismunade müügile ja loobuda kanade puurispidamise toetamisest. See tähendab, et restoranides, pagarites ja muudes toiduettevõtetes kasutatakse vaid vabapidamissüsteemidest pärinevaid kanamune. 

Näeme, et ka munatootjad ise on hästi kursis üha kasvavast algatusest üle minna vabapidamisele. Eestis on neli suurimat munatootjat, kes toodavad puurikanamune. Neist esimene on juba andnud avalikkusele selge lubaduse asendada puurisüsteem õrrekanade pidamisega. Suurim tootja on öelnud meedia vahendusel, et muutus toimub kindlasti, aga nad ei ole kinnitanud ajaraami. Ning teised kaks on samuti kaasa mõtlemas ja kursis, kui suur teema see nende tegevusvaldkonnas on. 

Me oleme Eestis mitme sektori lõikes rohkem valmis kui kunagi varem, et see oluline lindude heaolu parandav muudatus vastu võtta. See päästaks alla miljoni linnu piinarikkast puurielust, kus linnu kohta on ca A4 pinna jagu ruumi ja vigastused ja stress on igapäevased nähtused. 

Lõpetuseks – maailmas on palju julmust, mis on õudne ja mida on raske lõpetada. Kanade puurispidamine on kriitiline probleem, kus meil on laual realistlik lahendus, mis paljudes riikides juba rakendatud ja mis aitab leevendada nende tundevõimeliste olendite kannatusi.

Nähtamatutes Loomades oleme võtnud selge fookuse selle kampaaniaga eduka lõpuni minna. Me ei lõpeta ega vaiki, kuni julmus on lõppenud ja kanade puurispidamine on keelustatud.

Videosalvestus Riigikogus 12.10.2023 toimunud ürituselt