Kiri maaeluministrile sigade heaolu parandamiseks Eestis

Nähtamatud Loomad võttis 23. jaanuaril 2023 ühendust Eesti maaeluministri Urmas Kruusega, et tuua veelkord tähelepanu sigade kannatustele Eesti tööstusfarmides.

“Loodan, et aasta on alanud hästi ja ministeerium liigub kenasti seatud eesmärkide poole. Võtan Teiega Nähtamatutest Loomadest ühendust, et kõigepealt edastada tänusõnad meie seniste arutelude eest loomade heaolu valdkonnas – tean, et ministeerium väärtustab seda teemat ja hindan seda kõrgelt. Teiseks soovin tähelepanu juhtida valdkonnale, millest viimasel kohtumisel ka pikemalt rääkisime – sigade heaoluprobleemidele Eesti seakasvatuses.

Nähtamatute Loomade põhipalve on lihtne ja ajakriitiline – palume ministeeriumilt koostööd meie ja seakasvatajatega, et garanteerida Eestis kõrgem sigade heaolu, mille tagajärjel kaoks vajadus rutiinse vastsündinud põrsaste tuimestuseta sabade lõikamise järele, mis ka Eestis õiguslikult lubatud pole.

Soovime näha maaeluministeeriumilt ühelt poolt teema tugevamat prioritiseerimist seakasvatajatele olulisust rõhutades ning teisalt meetmeid, mis garanteeriks loomakasvatajatele võimekuse vähendada loomkoormust, tagada paremat elutingimused ja tegelusvõimalused loomadele ning alustada eksperimentidega sabade lõikamise lõpetamiseks.

Sabade lõikamine on Euroopa Liidus profülaktilise meetmena keelustatud juba üle 20 aasta. Oleme aga paraku Eestis endiselt minevikutuulte ajajärgus, kus Põllumajandus- ja Toiduameti andmetel üle 90% sündinud põrsastel lõigatakse sabad maha. Eestil on palju õppida teiste riikide seakasvatajatelt, kes on edukalt teinud ülemineku sabade lõikamise lõpetamisele läbi loomade heaolu suurendamisele.

Kantari Emori poolt läbi viidud avaliku arvamuse uuringu kohaselt pooldab 84% Eesti elanikest seakasvatuses kõrgemat loomade heaolu tagamist ja põrsaste sabade lõikamise lõpetamist. Ei ole põhjust arvata, et see toetus vaibumas oleks. Pigem näeme tänu teadlikkuse kasvule suuremat valmisolekut süüa vähem sealiha ning maksta selle eest tänu kõrgemale kvaliteedile ja loomade heaolule ka kõrgemat hinda. Praegu pole tavatarbijal aga valikut eelistada kõrge heaoluga kvaliteetsemat kohalikku sealihatoodangut.

Oleme saanud Euroopa Komisjonilt selge signaali, et vastsündinud põrsaste sabade lõikamise lõpetamine on neile oluline prioriteet. Oleme Nähtamatute Loomade poolt sigade heaolukampaanias organiseerinud ja organiseerimas palju tegevusi, et üleminekut kõrgemale loomade heaolule toetada. Tulemas on koolitus koos loomade heaolu ekspertidega, mille fookuseks praktilise info jagamine seakasvatajatele, kuidas alustada eksperimentidega sabade lõikamise lõpetamiseks. Jagame koostöös PTAga koostatud informatiivset juhendit, kuidas liikuda sabade lõikamise lõpetamise poole. Ning oluline on ka avalikkuse teavitustöö probleemi olemusest.

Nüüd soovimegi küsida – kuidas on maaeluministeeerium panustamas, et sellele kriitilisele loomade heaolu probleemile võimalikult tõhusaid lahendusi ellu kutsuda?

Suured tänud juba ette!

Parimate soovidega
Kristina Mering
Nähtamatute Loomade tegevjuht”