End the cage age ehk punkt puuriajastule

End the cage age ehk punkt puuriajastule

ALLKIRJASTA PETITSIOON →

7 PÕHJUST, MIKS EESTI PEAKS TOETAMA PUURIAJASTU LÕPETAMIST EUROOPA LIIDUS →

Euroopa Liidu riikides on sadu miljoneid loomi, kes veedavad puuris terve oma elu ja on veel miljoneid, kes olulise osa oma elust on kitsastes puurides sunnitud olema. End the Cage Age (ECA) ehk lõpp puuriajastule on üleeuroopaline rahvaalgatus farmiloomade puurispidamise lõpetamiseks, millele andis oma allkirja üle 1,4 miljoni inimese. Selles tulenevalt lubas Euroopa Komisjon 2023. aasta jooksul vastava seadusettepaneku välja töötada. Selleks, et seadus ka vastu võetaks, on oluline, et Euroopa Liidu liikmesriigid oma toetust näitaksid.

Algatus puudutab munakanu, küülikuid, vutte, parte ja hanesid. Samuti aretuseks kasutatavaid broilerkanu, emiseid ning vasikaid oma esimesel 8 elunädalal. Kahjuks on Eesti Euroopas loomade puurispidamise osakaalu poolest esirinnas. Eestis kasutatakse peaaegu kõikides farmides emisepuure, vasika üksiksulge ning ka suur enamik vuttidest ja munakanadest peab oma elu puurivõrede vahel veetma.

Hea uudis kõikidele loomasõpradele on see, et meil kõigil on võimalik kaasa aidata, et süütud loomad enam puurides ei peaks kannatama. Selleks, et seadus vastu võetaks, on oluline kõikide EL liikmesriikide toetus. Allkirjastades petitsiooni ütled meid esindavale regionaalminister Madis Kallasele, et ei toeta farmiloomade kitsastes puurides pidamist.

ALLKIRJASTA PETITSIOON →

7 PÕHJUST, MIKS EESTI PEAKS TOETAMA PUURIAJASTU LÕPETAMIST EUROOPA LIIDUS →

Hoia end kursis

Liitu inimestega, kes hoolivad loomade kannatustest tööstusfarmides.