Toeta

Aga miks just Rimi?

19. detsembril teatas Rimi, et loobub puurikanade munade müügist!

Loe Rimi memorandumit

Hiljuti alustasime Eestis kampaaniat, mis kutsub Rimi kaupluste ketti üles loobuma puurikanade munadest (märgistatud numbriga 3).

Selline lähenemine on Eestis alles uus ning oleme sellega arvestanud. Me ei tea veel täpselt ette, millist mõju see kampaania avaldab ja oleme teadlikud, et võime seetõttu kaotada teie usalduse.

Oleme palju saanud küsimusi, miks me seda kõike teeme. Ehk olete mõelnud, miks oleme valinud oma sihtmärgiks just kaupluste keti, mis suure tõenäosusega on paljude lemmik. Paljudele võib meie valitud lähenemine tunduda kummaline, mõne jaoks võib-olla isegi vastuvõetamatu. Selles postituses tahame pikemalt selgitada, miks oleme otsustanud alustada kampaaniat just Rimi vastu.

AINUKE PÕHJUS ON SOOV AIDATA LOOMI.

Me ei pelga proovida lähenemisviise, mida organisatsioonid Eestis varasemalt katsetanud ei ole. Kui loomatööstus ei taga loomade heaolu, siis tuleb sellesse sekkuda. See on meie organisatsiooni tegevusprintsiip.

Tasub mainida, et enamikus välisriikides on vastuseisu väljendamine ettevõtete vastu, kes toetavad loomavaenulikke praktikaid, tavaline nähtus. Mitmed firmad on selliste kampaaniate tulemusel vastu võtnud sotsiaalselt vastutustundlikke otsuseid, mis on aidanud nii loomi, keskkonda kui ka inimesi. Meie organisatsioon on Poolas sellise lähenemisega juba suutnud veenda üle poolte kauplustest loobuma puurikanade munadest. Leedus alustas meie organisatsioon selliste kampaaniatega kuu aega tagasi ja juba on ettevõtted ühendust võtnud, et soovida avalikult teatada otsusest puurikanade munade müük lõpetada.

MEIE SUUREM EESMÄRK EESTIS ON, ET KA SIIN KANU PUURIS ENAM EI PEETAKS.

Rimi väidab, et munade tootmise praktikad muutuvad koos tarbijate teadlikkuse tõusuga. Tarbijatel on väga raske informeeritud ja vabu valikuid langetada, kui nad ei ole kursis ei munapakendi märgistussüsteemiga ega ka sellega, mida erinevad kanade pidamisviisid endast kujutavad. See on illusioon vabast valikust, mis põhineb vaid kõige soodsama toote eelistamisel, muule tootmisega seotud protsessidele mõtlemata.

Nähtamatute Loomade tegevuse üks oluline suund on kindlasti ka tarbijatele info jagamine munade märgistussüsteemist, et oleks võimalik paremaid valikuid langetada. Paraku on praktika näidanud, et tarbijateadlikkus küll kasvab, aga see protsess on aeglane ning usume, et loomad ei peaks kannatama valikute tõttu, mida ostjad teadmatusest langetavad. Mõistame, et hetkel on hinnatundlikul tarbijal vaatamata teadlikkuse tõusule finantsiliselt keeruline langetada poes eetilisemat valikut.

Rimi väitel olukord muutub, kui munatootjate käitumine muutub. Paraku aga on tootmine otseselt seotud nõudlusega. Siin ilmneb suletud ring: tarbijad ei saa langetada eetilisemat valikut ning on sunnitud valima saadaval olevaid mune. Tootjad omakorda ei näe põhjust muutuseks, kui puurispeetavate kanade munade järele on nii suur nõudlus.

Ainuke viis sellest ringist välja murda on sekkuda tarbijate ja tootjate käitumisse. Rimil on võimalik muuta munafarmide käitumist, öeldes, et sellised kanade pidamistingimused ei ole vastuvõetavad ning nad ei soovi näha puuris peetavate kanade mune enda riiulitel aastaks 2025 (või varem). See annaks tarnijatele aega ja motivatsiooni tootmine ümber korraldada.

Mida rohkem poode loobub puurikanade munadest, seda suuremaks kasvab turul konkurents parema heaolu kvaliteediga munadel ja need muutuvad kättesaadavamaks ka hinnatundlikumale tarbijale. Lähiaastatel võime kindlasti Eestis näha 0-2 munade konkurentsi kasvu ja seetõttu ka hinnalangust. See on samamoodi olnud kõigis riikides.

Me ei palu midagi võimatut.

Maailma suurimate hulka kuuluvad jaeketid nagu Walmart, Carrefour, Aldi, Lidl ja teised on juba puurikanade munadest loobunud. Isegi Poola suurim kaubanduskeskus Biedronka on otsustanud puurikanade munade müügi lõpetada. Rimi on mainitud hiigelkettidest oluliselt väiksem ning nende emafirma Rootsis, ICA, on samuti otsustanud loobuda puuris peetavate kanade munadest aastaks 2018.

Meid huvitab väga – mis takistab Rimit seda tegemast?

Valisime oma esimeseks sihtmärgiks Rimi, kuna uskusime, et koostööd tehes ja läbirääkimisi pidades suudame koos luua loomadele paremad tingimused. Nendega on läbirääkimised kesknud juba kevadest saati ning vaatamata meie püüdlustele leida koos lahendusi tõstmaks loomade heaolu kvaliteeti, otsustas Rimi, et neile on Leedu puurikanalate videost nähtud tingimused vastuvõetavad ning nad soovivad sellist tootmist jätkata.

Me usume siiani, et Rimi suudab siiski seista oma väärtuste eest, kuid oleme sunnitud kasutama karmimaid meetmeid, et neile meelde tuletada nende endi väärtuseid:

“Loomi tuleb pidada loomasõbralikus keskkonnas, mis edendab nende tervist ja võimaldab neil loomuomaselt käituda”. (väljavõte Rimi Loomade Heaolu Standardist)

Rimi ei ole kindlasti ainus, kellele me keskendume. Ühtlasi suhtleme kõigi teiste kauplustekettidega Eestis ning eeldame teistelt sama otsust, ent praktika on näidanud, et kampaania suunamine kõigi vastu korraga ei too efektiivseid tulemusi. Siiski, Rimi ühe turuliidrina ja vastutustundliku ettevõtluse rõhutajana on kõige tõenäolisem esimene loobuja, sest rõhutab ise, kui oluliseks loomade heaolu ja vastutustundlikkust peab.

Seda kampaaniat tehes on meil suurem eesmärk alati silme ees. Püüdleme selle poole, et kanade puurispidamine jääks minevikku.

Aitäh!

www.rimimunadehind.ee.