7 põhjust, miks puuride ajastu kogu Euroopas lõpetada

Loomade, inimeste ja planeedi heaks

Sajad miljonid farmiloomad üle Euroopa Liidu on sunnitud veetma terve oma elu või olulise osa sellest vangistatult puuridesse, kus nad ei saa liikuda ega loomuomaselt käituda.

Lisaks sellele, et intensiivsete tööstusfarmide praktikad, nagu loomade puurispidamine, on kahjulikud farmiloomade tervisele ja heaolule, on need ohuks ka inimeste tervisele ja keskkonnale.

Puuridel ei ole kohta hoolivas ja jätkusuutlikus tulevikus, mille poole me püüdleme. Euroopa Komisjon on andnud ajaloolise lubaduse lõpetada aastaks 2027 puuride kasutamine farmiloomade pidamisel kogu Euroopas.

Nüüd on aeg puuride ajastu alatiseks lõpetada

1. EUROOPA KODANIKUD SOOVIVAD SELLE JULMA PRAKTIKA LÕPETADA

Kodanikualgatusega End the Cage Age kutsusid rekordiliselt 1,4 miljonit inimest Euroopa Komisjoni üles keelustama puuride kasutamise farmiloomade pidamisel. 94% kodanikest usuvad, et farmiloomade heaolu parandamine on oluline.

2. TEADUSLIKUD UURINGUD NÄITAVAD, ET LOOMAD KANNATAVAD PUURIDES

Üle 140 Euroopa juhtiva teadlase toetab kodanike üleskutset lõpetada puuride kasutamine farmiloomade pidamisel. Nende hulgas ka etoloog ja looduskaitsja dr Jane Goodall. On küllaldaselt teaduslikke asitõendeid, et puurid kahjustavad tugevalt loomade heaolu. Seega peame selle julmuse viivitamatult lõpetama.

Poegimissulus peetavate emiste elu on nii piiratud, et nad ei saa isegi ümber pöörata.
Küülikud ei saa ennast täielikult välja sirutada ja neil ei ole isegi üheainsa hüppe jaoks piisavalt ruumi.
Vasikad ei saa üksiksulgu eraldatuna mängida, mis on aga ülioluline nende sotsiaalse ja vaimse arengu jaoks.
Kanadel ei ole ka nn rikastatud puurides piisavalt ruumi, et tiibu lehvitada.

3. PUURIDEST LOOBUMINE VÕIB KA INIMESTE TERVISELE KASU TUUA

Puurispidamine tähendab, et suur hulk loomi on stressirikastes tingimustes tihedalt koos, mis teeb nad haigustele kergemini vastuvõtlikuks. Sellises keskkonnas suudavad haigustekitajad kiirelt paljudele loomadele levida. On suur risk uute haigustüvede tekkeks, mis võivad ka inimestele nakkusohtlikud olla – see on tohutu rahvatervise risk.

4. EUROOPA LIIDUST SAAB EESKUJU FARMILOOMADE HEAOLU ALAL

Kui me puurid keelustame, saab Euroopa Liit ülejäänud maailmale farmiloomade heaolu vallas teerajajaks. EL-i seadused on juba varasemalt parandanud loomade heaolu nii Euroopas kui mujal:

  • Pärast täiustamata puuride keelustamist munakanade pidamiseks EL-is võeti sarnased seadused vastu Uus-Meremaal ja mitmetes USA osariikides.
  • Pärast EL-i osalist keeldu vangistada tiineid emiseid üksiksulgudesse järgnesid keelud Kanadas, Uus-Meremaal ja mitmes USA osariigis.

EL-i puurikeelul on potentsiaal olla samasuguse mõjuga ja muuta kogu maailma farmiloomade elu.

5. LÕPP PUURIDE AJASTULE NING LOOMSETE TOODETE TARBIMISE VÄHENDAMINE VIIB KÕRGEMA HEAOLUGA JA JÄTKUSUUTLIKUMA TOIDUSÜSTEEMINI

Paljud maailma jätkusuutlikkuse väljakutsed on seotud tööstusliku põllumajandusega ja Pariisi kliimakokkuleppe eesmärke on peaaegu võimatu saavutada, kui me ei vähenda oluliselt loomsete toodete tarbimist. Kõrgema heaoluga ja taastavatele süsteemidele üleminek muudab meie põllumajandust. Võttes kasutusele holistilise lähenemise jätkusuutliku toidusüsteemi poole, on üleminek vabapidamisele kasulik nii loomade heaolule kui planeedile.

6. KÕRGEMA HEAOLUGA SÜSTEEMID ON KÕIKIDE LIIKIDE JAOKS JUBA OLEMAS JA KASUTUSES

Puuridele on alternatiivid juba olemas ja tootmises laialdaselt kasutuses. Erinevalt puurisüsteemidest suudavad teised pidamisviisid pakkuda loomadele võimalust loomuomaselt käituda, olla hea tervise juures ja tunda ennast hästi.

7. PUURIDE AJASTU LÕPETAMINE TOOB KASU MAAPIIRKONDADE MAJANDUSELE

Loomade puurispidamise lõpetamine tähendab, et hiiglaslike tööstusfarmide asemel hakkavad meile toitu tootma suurem arv väiksemaid ettevõtteid. Kõrgema heaoluga jätkusuutlikumad põllumajandusmeetodid pakuvad rohkem töökohti kui intensiivsed suurfarmid ja on kasulikud maapiirkondade majanduslikule arengule. Üleminekul puurivabadele süsteemidele on farmeritel võimalik taotleda rahastust EL-i ühise põllumajanduspoliitika vahenditest.

Nüüd on aeg puuride ajastu lõpetada

Farmiloomade puurispidamine on julm ja ebavajalik praktika, mis ei kuulu 21. sajandisse. 170 loomakaitseorganisatsiooni üle Euroopa, kelle seas oli ka Nähtamatud Loomad, kogusid 1,4 miljoni inimese allkirja, kes ei toeta seda. Euroopa Komisjon võttis oma kodanikke kuulda ja teatas märgilisest otsusest liikuda puuride kasutamise lõpetamiseni aastaks 2027. Nüüd on hädavajalik, et puuride keeld viivituseta ellu viiakse – loomade, inimeste ja planeedi heaks.

Aita puuride ajastule lõpp teha: bit.ly/puuridel6pp