Toeta

2019. aasta Nähtamatutes Loomades

Nähtamatute Loomade 2019. aasta on olnud väga teguderohke ja möödunud kiire arengu tähe all. Meil on väga suur rõõm ja au, et meie rasket tööd on märgatud ja detsembri alguses andis president Kaljulaid Nähtamatutele Loomadele aasta vabaühenduse tiitli. Lisaks pälvisime koostöövõrgustikuga Animal Charity Evaluators’ilt Top Charity tiitili, mis paigutas meid nelja kõige tõhusama loomakaitseorganisatsiooni hulka maailmas. See on kogu Nähtamatute Loomade tiimi raske töö ja plaanipärase tegutsemise tulemus, mille üle oleme väga uhked.

Aasta lõpuks on meil kaheksa töötajat, sadakond vabatahtlikku üle Eesti, kaheksa suurt kampaaniat ja hulk teisi väiksemaid algatusi farmiloomade aitamiseks. Oleme südamest tänulikud kõigile toetajatele, annetajatele ja annetajatele, tänu kellele me saame neid suuri tegusid korda saata!

Anname nüüd kõigile toetajatele ülevaate 2019. aasta tegevustest, head lugemist!

40% Eesti jaesektorist teatas otsusest loobuda puurikanade munade müügist ja 60 restorani ja toidutootjat loobus puurikanade munade kasutamisest koostöös Nähtamatute Loomadega.

Nähtamatute Loomade korporatiivsuhete juht ja kanade heaolu kampaaniatiim töötavad ennastunustavalt, et Eesti toidusektori ettevõtted võtaksid vastu vastutustundliku ettevõtluse poliisid ja teataksid loobumisest puurispeetavate kanade munade müügist aastaks 2025. 2019. lõpuks on Rimi, Maxima, Stockmann ja Prisma juba sellest otsusest teatanud. 2019. aasta sügisel alustasime avalikku kampaaniat, et kutsuda üles Selverit teatama samast otsusest – töö jätkub kuni kampaania eduka lõpuni. Lisaks oleme samal ajal dialoogis teiste jaesektori oluliste tegijatega, sest eesmärgiks on lõpuks jõuda teiste riikide eeskujul olukorda, kus munatootjatel ei ole põhjust kanu puurides pidada, sest ükski toidusektori ettevõte ei kasutaks neid mune. 

Taimse Teisipäevaga liitus 130 restorani, taimse toidu konverentsi Food Innovation Summit külastas 200 inimest, Taimne Teisipäev alustas taimse toidu kampaaniat esimestes Eesti koolides.


Taimne Teisipäev tegi 2019. aastal läbi suure arenguhüppe – alustasime mitme uue suunaga ja kasvasime Eesti toidusektori ettevõtete oluliseks partneriks taimse toidu arendamise, turundamise ja maailma taimse toidu trendide osas. Jätkuvalt oli väga populaarne restoranide ja tarbijate hulgas meie restoranikampaania, millega liitunud söögikohad kutsuvad teisipäeviti üles eelistama nende taimseid roogasid ja seeläbi toituma tasakaalustatumalt ja vähendama lihatarbimist maitsvate taimsete toitudega. Taimse Teisipäeva korraldatud Food Innovation Summitil osalesid 200 toidusetori firmade esindajat nii jaekettidest kuni lihatootjateni, kes hoiavad kätt pulsil ka taimse toidu valdkonnal. 2019. aastal arendasime tihedaid suhteid paljude toidufirmadega nii maaletoojate kui ta tootjate hulgast, et aidata neil taimset toitu turundada. Taimse Teisipäeva tiimi on kogunenud Eesti parim ekspertiis tõhusa taimse toidu reklaami ja turunduse osas, mis põhineb laiapõhjalistel uuringutel ja on firmadele palju positiivseid tulemusi toonud.
Lisaks koostööle toidusektoriga, lansseerisime sel aastal Taimse Teisipäeva institutsionaalse suuna, mis tegeleb koolide, lasteaedade, kohalike omavalitsuste ja muu avaliku sektori koostööga. Alustasime koostööd esimeste koolidega, kes hakkasid teisipäeviti õpilastele taimset toitu pakkuda, et tutvustada häid võimalusi, kuidas tasakaalustatumalt toituda ja tervislikku taimset toitu valmistada. Uuel aastal jätkame suure hooga ja järgmised koolid on juba liitumas uue õppeaasta alguses, millest räägime lähemalt juba õige pea. Uuel aastal alustame koostööd ka Kaitseväega, et ka seal Taimne Teisipäev toimuda saaks – nii tervislikel kui keskkonnamõjusid puudutavatel põhjustel. 

Food Innovation Summiti korraldas Taimse Teisipäeva suurepärane tiim

Taimetoidu väljakutsega 22/66 liitus üle 2000 inimese.

22/66 on samuti uus tegutsemisvaldkond, millega alustasime 2019. aasta sügisel ja mis sai juba esimeste kuudega nii populaarseks, et sõna levis kulutulena. Väljakutse kestab 22 päeva ning selle vältel jagame osalejatele 66 retsepti, hulgaliselt toidunippe, nõuandeid, restoranisoovitusi ja lisaks saab osa olla kogukonnast koos teiste väljakutse vastuvõtnutega ning saada endale mentori, kes väljakutse vältel jagab nõu ja kellega koos poes uuste taimsete toodetega tutvumas käia või koos taimset toitu valmistada. Meie väljakutse põhifookus on kasulikkusel – et retseptid, tooted ja toidunipid oleksid integreeritavad igapäevaellu ja aitaksid kaasa taimse toidu eelistamisele, mitte ei teeks seda keerulisemaks.

www.2266.ee

Nähtamatud Loomad kogus suurima digiallkirjadega petitsiooni Eesti ajaloos – 6161 allkirja karusloomafarmide keelustamise toetuseks.

Nähtamatute Loomade karusloomafarmide keelustamise kampaania Aitan karusloomi pälvis sel aastal ohtralt tähelepanu, sest me kogusime suurima digiallkirjadega petitsiooni, mis Eestis kunagi kogutud. Teemat arutas aasta alguses ka Riigikogu, kes otsustas ettepaneku karusloomafarmid keelustada tagasi lükata, kuid oluline on välja tuua, et toetus karusloomafarmide keelustamisele pole kunagi olnud suurem ja puudu jäi vaid mõni hääl, et see positiivne otsus vastu oleks võetud. Uue aasta alguses hakkab Riigikogu tänu Nähtamatute Loomade digiallkirjade petitsioonile uuesti karusloomafarmide keelustamise eelnõud menetlema. Töötame aktiivselt selle nimel, et asi läheks edukalt ja ükski naarits ega rebane enam karusloomafarmi kitsas puuris ei peaks piinlema, et kellegi karusnahkseks kraeks saada! Jätkame Riigikogu liikmete veenamist ja teadlikkuse kasvatamist, et see seaduseelnõu lõpuks Eestis vastu võetaks.  

Nähtamatute Loomade karusloomafarmide keelustamise kampaaniajuht Merit Päite loomapargis koos karusloomafarmist päästetud rebasega
Nähtamatute Loomade ühistranspordireklaamid karusloomafarmide keelustamiseks

14 000 toetusallkirjaga petitsiooniga alustas Nähtamatud Loomad tegevust elusloomade pikamaatranspordi lõpetamiseks väljaspoole Euroopa Liitu.

Nagu mainisime, oli 2019. Nähtamatutele Loomadele mitmete uute suundade käsilevõtmise aasta, et loomi võimalikult tõhusalt aidata. Üks edukamaid uusi algatusi puudutas elusloomade pikamaatransporti Euroopa Liidu välistesse riikidesse. Kevadel vedasime eest pikka teadlikkuse kasvatamise kampaaniat, et Eesti elanikud oleksid kursis tingimustega, milles üle tuhande looma igal aastal peavad kannatama, kui neid transporditakse EL-i välistesse riikidesse tapale. Tänu enam kui 14 000 allkirjaga petitsioonile, suurele meedia tähelepanule ja rahva suurele toetusele, et Eesti lõpetaks EL-ist välistesse riikidesse loomade saatmise, saime algatuse ka maaeluministri lauale. Kohtusime ministri ja tema kantsleritega ja panime paika, et teemat arutatakse järgmiselt ka Riigikogu Maaelukomisjonis, kuhu me jaanuaris lähme teemat lähemalt tutvustama ja oma ettepanekust rääkima, et elusloomade pikamaatransport kolmandatesse riikidesse tapale lõppeks. 

14 000 petitsiooni allkirja üleandmine maaeluministrile

Nähtamatud Loomad esines ettekannetega loomade heaolust ja Taimsest Teisipäevast 97 korral.


Nähtamatute Loomade esindajad on tihedad külalised nii koolides üle Eesti, firmaüritustel kui ka muudel avalikel või kinnistel üritustel, kuhu meid kas loomade heaolust, loomasõbralikust tarbimisest, loomade põnevast käitumisest või taimsest toidust rääkima kutsutakse. Käisime kevadel tutvustamas ka põnevaid innovatsioone toiduainetööstuses ja rääkisime laboris arendatatavast puhast lihast. Palju tutvustasime koolides erinevatele vanuseastmetele loomade heaolu olulisust ja seda, kuidas igaüks väikeste sammudega neid loomi aidata saab. Eraldi käisime tutvustamas ka Taimse Teisipäeva kampaaniat ja algatust, mis kutsub üles eelistama taimset ja liha ühel päeval taimse toiduga asendama. 

Ettekanne loomade heaolust gümnaasiumiastmele

Nähtamatud Loomad esindas loomade huve meedias 450 korral.

Meediatöö arendamine on tõhusaks tegutsemiseks eriti oluline, et teadlikkus kasvaks ja loomasõbralikud valikud ja käitumine üha enamate inimeste hulgas leviks. Seepärast oleme eriti õnnelikud, et olgugi, et meie suurepärane kommunikatsioonijuht alustas töötamist Nähtamatutes Loomades aprillist ja ta töötab poole kohaga, suutsime me meedias erinevates väljaannetes 450 korral avaldatud saada! Andsime intervjuusid nii uudistesaadetes, raadios kui kommenteerisime telefoniintervjuude vahendusel. Meie pressiteated leidsid korduvalt koha ka BNSi avaldatud uudiste hulgas, mis tagab veelgi suurema leviku. Aitäh kõigile, kes meie uudiseid avasid, lugesid ja sõpradega jagasid!

Nähtamatute Loomade president Kanal2 Reporteris Eesti suurima puurikanala omanikuga debateerimas

Nähtamatud Loomad annab tööd kaheksale inimesele ja kaasab vabatahtlikena pea sadakond head inimest üle Eesti

Oleme väga uhked meie tiimi kiire kasvu üle – ei pruugi tihti kohata, et 2,5 aastase tegutsemisajaga on MTÜs palgal 8 inimest, kes iga päev tegutsevad selle nimel, et loomade olukord paraneks. Kõik töötajad on täistööajaga, välja arvatud kommunikatsioonijuht, kes töötab poole kohaga. Palgaliste töötajatena on Nähtamatutes Loomades fundraiser, korporatiivsuhete juht, organisatsiooni president, Taimse Teisipäeva kampaaniajuht, Taimse Teisipäeva institutsionaalse suuna juht, väljakutse 22/66 koordinaator ja kommunikatsioonijuht. See tagab jätkusuutliku ja läbimõeldud tegutsemise, et loomade eest veelgi tõhusamalt seista. Väga suur tööpanus organiatsiooni kampaaniates tuleb aga meie suurepärastelt vabatahtlikelt, kes on jaotunud erinevatesse tiimidesse ja tegutsevad ka osade tiimijuhtidena. Vabatahtlikud on Nähtamatute Loomade süda. Tänu vabatahtlike panusele oleme suutnud nii kiiresti saavutada palju tulemusi ja tõmmata tähelepanu loomade olukorrale. Vabatahtlikud panustavad väga erinevates rollides – nii firmadega suhtlemisest kuni sotsiaalmeedia- ja turundustööni kuni heategevuslike küpsetiste müükide organiseerimiseni ja infolaudadel inimestele loomasõbraliku tarbimise kohta info jagamine. On nii koordineerivaid tiimijuhtide rolle kui väiksema vastutusega ülesandeid. 

Nähtamatud Loomad korraldas 50 infolauda ja heategevusmüüki üle Eesti

Olime regulaarsed külalised nii suvistel festivalidel üle Eesti kui laatadel oma heategevusliku küpsetistemüügiga, millega kogusime ressursse organisatsiooni tegevuse toetuseks. Organiseerisime vabatahtlikud küpsetajad, kes tõid oma hoolega valmistatud taimsed koogid, pirukad, tordid ja muud põnevad ja ülimaitsvad küpsetised heategevusmüükidele.

Taimse Teisipäeva infolaud

Nähtamatud Loomad valiti esmakordselt Eesti aasta vabaühenduseks ja kuulume Animal Charity Evaluatorsi maailma tõhusaimate loomakaitseorganisatsioonide nimistusse!


Detsembris andis president Kaljulaid Vabaühenduste Liidu poolt Nähtamatutele Loomadele aasta vabaühenduse tiitli. See oli suur au, sest oleme tegutsenud küllaltki lühikest aega ja alles ehitame organisatsiooni üles, seega nii suure tunnustuse pälvimine tähendas meile ka suurt vastutust. Veel suurema rahvusvahelise tunnustuse pälvisime me aga rahvusvaheliselt efektiivse altruismi organisatsioonilt Animal Charity Evaluators. ACE omistas kogu meie koostöövõrgustikule pärast ülipõhjalikku analüüsi ja organisatsioonitöö läbiuurimist Top Charity tiitli, mis tähendab, et oleme nelja maailma kõige efektiivsema loomakaitseorganisatsiooni hulgas. See on meile väga oluline tunnustus, sest tõhusus loomade aitamisel on üks Nähtamatute Loomade olulisemaid alustalasid. 

Aasta Vabaühenduse tiitli üleandmisel Saku Mõisas. Foto: Mattias Tammet, Vabariigi Presidendi Kantselei
Vaata ka videot Nähtamatute Loomade tegusast aastast loomade kaitsel!