Kuidas Sinu annetus päästab kanade kangelase Matilda…

… ja kuidas Matilda päästab ülejäänud Eesti puurikanad.

Detsember on imede ja heade tegude kuu. Nähtamatute Loomade selle aasta jõulukuu annetuskampaania annab Sulle erakordse võimaluse Eesti puurikanade aitamiseks ning oma heategude mitmekordistamiseks.

Seekordse annetuskampaania keskmes on munakana Matilda. Matilda on tööstusfarmi kohutavatesse tingimustesse vangistatud puurikana nagu sajad tuhanded teisedki. Sinu abiga saame aga tema saatust muuta. Matilda kannatused ei tohi jääda varjatuks, vaid peavad saama tähenduse kõigi Eesti puurikanade aitamiseks. Matilda päästmisel saab temast kanade kangelane. 

Eesti munatööstuses elav puurikana Matilda

Kampaania rahaline eesmärk on koguda 5000 eurot. Kui me üheskoos selle eesmärgi täita suudame, siis on lahke ettevõtjast suurannetaja lubanud omalt poolt Matilda heaks lisada veel 5000 eurot. Loe lähemalt, mida me 10 000 euroga korda saata plaanime ja kuidas see kanu aitab. 

Matilda päästmine

Hetkel on Matilda vangistatud kitsasse tööstusfarmi puuri ning tema elu on pidevas hädaohus. Puurikanala kohutavates tingimustes peavad noored linnud pidevalt elule alla vanduma, sest nad on väga tihedalt kokku topitud, nende immuunsus on madal ja haigused levivad kergesti. Nõrgaks ja haigeks jäänud linnud jäetakse abitult surema.

Esimese 500 euro täitumisel on meil olemas vahendid, et Matilda ja 9 tema lähimat kaaslast puurikanalast ära päästa, korraldada transport, tagada neile arstiabi ning jagada päästeoperatsiooni lugu meedias ja sotsiaalmeedias. Kokku päästame 10 kana, sest see on looduses kanakarja loomulik arv, milles linnud ennast kõige paremini tunnevad.

2021. aastal kohutavatest tingimustest päästetud puurikana

Arstiabi

Esimene suurem kulu on päästetud lindude arstlik läbivaatus.

2021. aasta sügisel puurikanalast 176 kana päästes ja uutesse kodudesse toimetades saime veelkord kinnitust, et kanade tervislik olukord sellistes tingimustes on halb. Toona vajasid paljud linnud ellujäämiseks viivitamatult arstiabi. Veterinaari juurde viidud kanade analüüsidest selgus, et neil on äärmiselt nakkav haigus koktsidioos. Veterinaari sõnul tähendas see leid, et kõik selles kanalas olnud kanad on samuti koktsidioosiga nakatunud ning seetõttu pidid ravi saama kõik juba uutesse kodudesse viidud 176 kana.

Lisaks koktsidioosile olid linnud nõrgad, osad ei jõudnud isegi jalule tõusta. Ka see on puurikanalas tavaline, sest neis tingimustes ei saa linnud normaalselt seista ja jalgadele vajalikku füüsilist koormust anda. Enamik päästetud kanadest olid sulgedest paljad ning mitmetel oli väljalangenud ning nokitud kloaak.

Ka sel korral soovime olla kindlad, et meil on võimalus kõigile kanadele vajalik arstiabi tagada.

Päästeoperatsiooni kajastamine

Lindude päästmine ja nende olukorraga kursis olemine on oluline kõigile annetajatele, aga see ei ole ainus põhjus, miks kavatseme seda kajastada nii meedias kui sotsiaalmeedias ning toota pildi- ja videomaterjale. Kasutame annetajate raha ka selliste tegevuste jaoks, sest ainult niimoodi saame laiemale avalikkusele näidata, mis olukorras kanad puurisüsteemist tulles on. Mida rohkemate inimesteni teadmine puurikanade kurvast elust jõuab, seda enam hakatakse eelistama puurivabade kanade mune ning toetama kanade puurispidamise minevikku jätmist.

Puurikanade turvakodu rajamine

3500 euro täitumisel saame ehitada Matildale ja teistele päästetud kanadele turvakodu.
Kanad tulevad ülirasketest tingimustest ja turvakodus saavad nad lõpuks ometi tunda, milline tegelikult ühe kana elu olema peaks. Nad saavad esimest korda elus sirutada oma tiibu, siblida maapinnal, muneda pesal, magada õrrel ja tunda ennast kaitstuna ja turvaliselt.

Kanad on väga sotsiaalsed loomad ning tunnevad ennast kõige paremini siis, kui nad saavad elada loomulikus karjas. Kanakari peab koosnema lindudest, kes on teineteisega tuttavad ja harjunud – siis saab neist pere. Matilda ja tema lähimate kaaslaste turvakodus saavad olema täiuslikud tingimused kümnele kanale. See on karja suurus, mis on kanade jaoks loomulik, sellise suurusega karjas tekivad kanade vahel lähedased suhted ning toimiv hierarhia.

Kanamaja saab olema soojustatud, et linnupere saaks ka külmal ajal end seal hästi tunda. Neil saab olema turvaline kiskjate eest kaitstud õueala, kus mõnusalt aega veeta ning mugav majake, kus Matilda ja tema pere saavad kõiki kanadele loomuomaseid toiminguid teha. 

Aita Matildale luua sama õnnelik elu nagu nendel kanadel Ranna Rantšos

Videote ja meediamaterjalide tootmine

5000 euro täitumisel saame Matilda lugu jagada veel sadade tuhandete inimestega. Uues kodus saavad jäädvustatud tema esimesed sammud murul, elu esimesed liivavannid, kohanemine inimeste ja päikesevalgusega. Matilda lugu jagades saame inimestele näidata, mida tähendab elu puuris ning miks soovitame kõigil hoolivatel inimestel loobuda puurikanade munade tarbimisest. 

Telereklaam

Armsad annetajad, kui teie abiga saab kokku kogutud 5000 eurot, siis lisab ettevõtjast suurannetaja omalt poolt Matilda loo jutustamiseks veel 5000 eurot. Selle raha eest saame toota ja eetrisse lasta telereklaami, mis kutsub inimesi üles loobuma puurikanade munade ostmisest.
Läbi telereklaami saavad puurikanade kurvast olukorrast teadlikuks ka need inimesed, kelleni me muude kanalite kaudu ei jõua.

Armas lugeja, anna ka Sina oma panus, et puuris kannatav ja oma elu eest võitlev Matilda saaks vabaks ja hakata korda saatma tõelisi kangelastegusid. Ainult tema saab lõpuks päästa kõik Eestis kannatavad sajad tuhanded puurikanad!