Toeta

Kuidas majandab Nähtamatud Loomad oma ressursse? Kust pärinevad tulud ja kuhu suuname kulud?

Läbipaistvus on Nähtamatute Loomade jaoks oluline väärtus, mida rakendame oma organisatsiooni igas valdkonnas – sisekommunikatsioonist kuni rahastuseni. Usume, et kui ühiskonnas oleks rohkem läbipaistvust, saaks suure hulga probleeme ära hoida. Seega tahame ise head eeskuju näidata, et see idee laiemalt leviks. Oleme liitunud ka vabaühenduste eetikakoodeksiga, mille olulisteks alustaladeks on ausus ja läbipaistvus. 

Järgnevalt anname ülevaate meie 2020. aasta kümne kuu tuludest ja kuludest ning sellest, kuhu oleme ressursse suunanud, et loomi aidata. 

Fundraising organisatsiooni esimesest päevast alates prioriteediks

Seadsime organisatsiooni majandusliku iseseisvumise ja jätkusuutlikkuse fookusesse juba Nähtamatute Loomade algushetkel. Hakkasime põhjalikult lugema ja end kurssi viima, mida tähendab heategevusühingu jätkusuutliku majandusmudeli ülesehitamine. Lugesime kamba peale läbi kümmekond 500-leheküljelist raamatut ja mõistsime, et loetu on vaid jäämäe tipp. Seetõttu püüdleme pühendunult selle poole, et leiduks piisavalt ressursse farmiloomade kannatuste vähendamiseks Eestis.

Tänu püsitoetajatele ja annetajatele ning projektitaotluste kirjutamisele oleme saanud lansseerida kanade heaolukampaania ning foie gras’ kampaania hanede ja partide heaolu tõstmiseks, samuti Taimse Teisipäeva erinevad algatused 22-päevasest taimetoidu väljakutsest kuni koolideni, kus õpilased naudivad ühel päeval nädalas taimset koolilõunat. Nende kampaaniate mõjuanalüüside käigus on selgunud, et oleme oma tegevusega parandanud sadade tuhandete loomade heaolu ja vähendanud nende kannatusi tööstusfarmides. Aitäh, armsad ja võimsad püsiannetajad, et selle võimalikuks teete! 

Nähtamatud Loomad on kõvasti vaeva näinud, et meil oleks võimalus palgata täistööajaga personal, eesmärgiga ehitada üles jätkusuutlik organisatsioon ja tegeleda tõhusalt loomade heaolu tõstmisega Eestis. Need inimesed saavad pühenduda meie kampaaniate ülesehitamisele ja eestvedamisele, et kindlustada loomade heaolu paranemine. Meil on tänaseks kaheksa täistööajaga töötajat, kes on peamiselt kampaaniate eestvedajad – kanade heaolukampaania juht, Taimse Teisipäeva kampaaniajuht, Taimse Teisipäeva institutsionaalse suuna juht (kooliprojekti koordinaator), Taimetoidu Väljakutse koordinaator, fundraiser, kommunikatsioonijuht, organisatsiooni assistent ja organisatsiooni president. Lisaks kaasame aktiivselt vabatahtlikke, kes moodustavad organisatsiooni südame ja tuuma ning kellest paljud panustavad pikki tunde, olles oma rollidele pühendunud ja töökad. Vabatahtlikud on kaasatud organisatsiooni töö igasse etappi tiimijuhtimisest kuni turunduseni.

Kui Nähtamatud Loomad 2017. aastal tegevust alustas, hakkasime kohe õppima, kuidas kirjutada häid projektitaotlusi ja luua endale kindel toetussüsteem, et mitte jääda käed rüpes istuma ja kurtma, miks keegi meie tegevust ei toeta. Organisatsiooni president sai alustada täistööajaga, sest leidis ideede elluviimiseks rahastuse rahvusvahelisest fondist. Tänu sellele sai ta keskenduda tõhusa ja eduka organisatsiooni ülesehitamisele, tiimiliikmete värbamisele ning kampaaniate algatamisele.

Tegutseme proaktiivselt – kuna annetamiskultuur alles kinnitab Eestis kanda, peame ise märkimisväärselt aega kulutama ja põhjalikke projektitaotlusi kirjutama, et rahastusvõimalusi leida. Nii hoolitseme selle eest, et saaksime loomade eest seista, olenemata sellest, et MTÜde rahastus Eestis on enamasti pigem madal. Me ei kavatse olukorraga leppida, vaid anname endast kõik, et saaksime rasketest oludest sõltumata leida kohalike ja rahvusvaheliste projektide kaudu vajaliku toetuse farmiloomade heaolu parandamiseks.

Nagu juba mainitud, on läbipaistvus meie jaoks oluline väärtus, mistõttu lisame MTÜ majandusaasta aruanded pärast esitamist alati kodulehele, kus kõigil on võimalik nendega tutvuda. Meie kulud ja tulud on kõigile nähtavad ja kättesaadavad. Need leiab meid tutvustava sektsiooni allosast koos meie põhikirja ja eetikakoodeksiga. Lisaks on kodulehel kõigi firmade logod, kes meid toetavad – esmalt, et tänada neid olulise panuse eest, kuid teisalt ka selleks, et inimesed teaksid, kes meid toetavad. Oleme otsustanud, et ei võtaks vastu toetust firmalt, kelle puhul meie töö esindaks nende huve (nt puurivaba munatootja või mõni muu sarnaste huvidega ettevõte). Tegutseme ainult loomade heaolu huvides ning väärtustame oma töös tegevusvabadust, ausust ja läbipaistvust.

Kuidas leiame ressursse loomade aitamiseks?

Nähtamatute Loomade sissetulek jaguneb kolmeks valdkonnaks:
– annetused ja püsitoetajate panus
– projektitoetused, mida oleme tegevuste elluviimiseks taotlenud
– heategevusmeenete müük ja teenused (riidest kotid, särgid, pusad, rinnamärgid jms ning koolitused ja ettekanded-esinemised)

Meie kogutulu selle aasta esimese kümne kuuga on olnud 180 427,17 eurot. Sellest mitu projekti on mõeldud rahastuseks pika aja peale – näiteks kanade heaolukampaania töötaja projekti palgarahastus laekus küll 2020. aastal, kuid kampaaniategevused kestavad 2021. aasta keskpaigani.

Püsiannetajaid on meil 2020. aasta oktoobri seisuga 473. Isegi kõik ilusad eestikeelsed sõnad ei suuda väljendada meie siirast tänu, et nii paljud head inimesed annetusega loomade kaitseks välja astuvad. Tänu püsitoetajatele saame kindlustada, et loomade heaolu on jätkuvalt päevakorral – et väheneksid loomade kannatused ja suureneks heaolu. Tänu püsiannetajatele saame vedada eest kampaaniaid, mis kasvatavad tarbijateadlikkust, suurendavad toidusektoris kasutatavate loomade heaolu ning muudavad seadusandlust, nii et loomade huvid oleksid esindatud.

Nähtamatutes Loomades on kokkulepe, et iga töötaja suunab 5-10% oma tööajast fundraisingu tegevustesse. See tähendab, et lisaks fundraiserile panustavad ka kõik teised töötajad organisatsiooni majandusliku elujõulisuse kasvatamisse, kirjutades projekte, organiseerides heategevuslikke laatasid või pidades läbirääkimisi teenuste ja toodete hinna alandamise osas, et kulusid kokku hoida. Me töötame suuresti start-up’i vaibis, kus me mitte ei heida meelt, et Eestis on kolmandas sektoris madal rahastus, vaid keskendume väljakutsele ja lahendustele, kuidas tagada heategevusmaastikul Nähtamatuid Loomi iseloomustav ainulaadne lähenemine – jätkame keerulisest olukorrast sõltumata optimistlikult ja otsime võimalusi loomi võimalikult tõhusalt aidata. 

Projektitaotlused loomade heaolu kasvatamiseks Eestis

Projektitaotluste osas oleme hoolega oma oskuseid lihvinud, õppinud ja vigasid märganud ning sel aastal oleme saanud eduka rahastusotsuse kaheksast projektist. Kirjutasime taotlused veel kolme, kuid neid ei rahuldatud. Paar projekti on veel kirjutamisel, nii et loodame parimat. Projektide osas taotleme rahastust nii Eesti kodanikeühiskonna fondist kui ka välismaistest loomakaitsefondidest või keskkonnaalastest taotlusvoorudest. Viimane ühtib meie Taimse Teisipäeva kampaaniaga, mis tegutseb ka toidulaua keskkonnajalajälje vähendamise nimel. 

Projektide kirjutamine ja aruandlus on väga ajamahukad, aga see on meie kohanemismehhanism, et keerulistes oludes hakkama saada. Ainuüksi annetustele toetudes poleks võimalik palgata inimesi süvenenult kampaaniaid eest vedama ning sellisel juhul jääksid pooled Nähtamatute Loomade tegevused tegemata. Meie lahendus pole kindlasti täiuslik, kuid on andnud meile võimaluse tööstusfarmide kõige hullematesse praktikatesse sekkuda. Näiteks oleme tänu rahvusvahelise loomakaitsefondi Open Wing Alliance’i toetusele saanud palgata täistööajaga kanade heaolukampaania juhi, kes on suure pühendumusega ehitanud üles läbirääkimised ja koostöö toidusektori ettevõtetega ning veennud sadakond firmat puurivabade munade kasutamisele üle minema. Taolist tööd vabatahtlikuna tehes võtaks see kordades rohkem aega ja ei pruugiks isegi võimalik olla, sest firmadega käime kohtumas alati tööajal, mil vabatahtlikud on muude kohustustega hõivatud (töö, ülikool jms). 

Vabakonnas on oluline luua palgalist ekspertiisi, süvenemisvõimalust, et tõhusad lahendused erinevatele probleemidele saaksid praktilise kuju – tänu projektide koostamisele oleme selle võimekuse endale loonud. Palju tööd on veel ees ja plaanime palgata võimaluse korral mitu uut töötajat, kuna oleme senise kogemuse põhjal aru saanud, et see on kindlasti üks meie edu võti. 

Projektirahastused on sel aastal tulnud Kodanikuühiskonna Sihtkapitalist turundustegevuste jaoks, Parks Foundationist Taimse Teisipäeva institutsionaalse suuna jaoks, Põhjamaade Ministrite Nõukogust Food Innovation Summiti jaoks, Anima Internationalist Taimse Teisipäeva ettevõtetega koostöö ja Taimetoidu Väljakutse jaoks, Vegfundist ja Provegist Food Innovation Summiti jaoks, Sotsiaalministeeriumist Taimse Teisipäeva kooliprojekti koolikokkade koolituste jaoks ning Open Wing Alliance’ist kanade heaolukampaania jaoks. 

Heategevusmeenete müük on samuti hea viis, kuidas meie toetajad saavad soetada toreda sõnumiga riidest koti, T-särgi või sooja pusa ning samal ajal toetada meie tegevust loomade kaitseks. See moodustab meie tuludest küll vaid 4%, kuid loodame seda osakaalu leidlike ja praktiliste heategevusmeenete abil veel suurendada. Kuna me ei korraldanud sel aastal Covid-19 tõttu infolaudade tuuri nagu varasematel aastatel, olid heategevusmeenete müüginumbrid väiksemad.

Kuidas jaotuvad organisatsiooni kulud? 

Oleme koostanud organisatsiooni kulude kategoriseerimiseks põhjaliku süsteemi, mille järgi lisame igale kulutusele põhjalikud sildid, et saaksime hinnata, kas ressursside suunamine on olnud tõhus. Meie kulud 2020. aasta esimese kümne kuu jooksul on olnud 126 928,20 eurot. 

Sellest suurim osa ehk ca 40% on läinud meie suurima kampaania ehk Taimse Teisipäeva jaoks. See on ka arusaadav, sest kampaania osana korraldame Põhjamaade suurimat toiduinnovatsiooni konverentsi Food Innovation Summit, mille jaoks taotlesime rahastust mitmest fondist. Lisaks on Taimse Teisipäeva kampaanias kolm täisajaga töötajat – kampaaniajuht, institutsionaalse suuna koordinaator, kes tegeleb sellega, et koolides peetaks Taimset Teisipäeva, ning Taimetoidu Väljakutse koordinaator, kes haldab väljakutse tegevusi.

Teine suurem jaotus on fundraising, mis tuleneb sellest, et oleme sel aastal teinud mitu suuremat heategevusmeenete tellimust – hulgi tellides hoiame kulusid kokku. Heategevusmeened kuuluvad fundraisingu jaotuse alla, sest heategevusmeenete müük on üks viis, kuidas organisatsiooni kampaaniate elluviimiseks ressursse kogume. Lisaks käib selle jaotuse alla nii fundraiseri kui organisatsiooni assistendi töötasu. Mõlemad hoolitsevad selle eest, et kõik meie annetuskampaaniad kasvataksid ka teadlikkust loomade olukorrast Eestis. 

Sel aastal on meie turundustegevustele palju ressursse kulunud, sest karusloomafarmide keelustamise kampaanias oli erakordselt oluline hoida eelnõud edukalt nähtaval. Selleks tellisime karusloomakampaanias välireklaamid üle Eesti, olime veebibänneritega kõikide suuremate ajalehtede portaalides, digiekraanidel üle Eesti ning kaubanduskeskuste videoekraanidel. Nii jõudis paljudeni üleskutse toetada karusloomafarmide keelustamist. Lisaks on tulemas kanade heaolukampaanias suur välireklaamikampaania, et kasvatada tarbijate teadlikkust. Lisaks tellisime paljude küsimustega avaliku arvamuse uuringu Kantar Emorist, mis on küll kallis, kuid ääretult oluline, et saaksime oma mõju mõõta ja igal aastal näha, kuidas Eesti inimeste seisukohad farmiloomade suhtes muutuvad. Õige pea avalikustame ka selle uuringu tulemused.

Kulutuste alla lähevad tegevused, mida enamik inimesi ehk ei eeldakski, et võib ühe kampaania ülesehituseks tarvis minna. Selleks et ühiskonnas suuri positiivseid muutusi teostada, on tarvis häid IT-süsteeme uudiskirjade jaoks, samuti projektijuhtimistarkvara, et hallata tiimide tegevusi – organisatsioonis on juba sadakond vabatahtlikku, kes panustavad erinevates rollides ja kes vajavad head koordineerimist. Lisaks on asendamatult oluline jagada häid sõnumeid tasuliste sotsiaalmeedia reklaamidega Facebooki ja Instagrami vahendusel.

Pühendumine täistööajaga loomade heaolule ja ekspertiisi loomisele valdkonnas: töö valdkonnas pole teisejärguline

Kirjutame Nähtamatute Loomade palgasüsteemist lähiajal eraldi pikema artikli, sest see peegeldab meie väärtuseid läbipaistvusest ja tahame olla heaks eeskujuks. Praegu vastame veel kiiresti küsimusele, mida Eestis kahjuks tihti küsitakse – miks teil on organisatsioonis palgalised töötajad, miks te seda kõike vabatahtlikult ei tee?

Selle küsimuse taustsüsteem eeldab, et töö vabakonnas ja kolmandas sektoris on justkui teisejärguline ja vähem tähtis ning seda on võimalik ka väiksema pingutusega teha. Teemasse süvenedes mõistavad ehk kõik, et see ei ole päris mõistlik eeldus. Me ei küsi seda küsimust ju erasektori firmadelt või avaliku sektori organisatsioonidelt. Loomade heaoluprobleemid või mitmed sotsiaalvaldkonna küsimused on erakordselt rasked küsimused, mille puhul riigi käed jäävad lühikeseks ja mida lahendavad seega mittetulundusühingud. Kolmanda sektori eksperdid on riigile väärtuslik ressurss leidlike lahenduste leidmisel, kuid see eeldab pühendumist ja aega, et ehitada üles strateegia, kasvatada oskusi, kommunikatsiooniteadmisi ja keskenduda tõhusale tööle. Vabatahtlikud on Nähtamatute Loomade hing ja süda, kuid töötajad aitavad hoida tegevustes stabiilsust ja strateegilisust. Kui organisatsiooni president teeks loomade eest seismise tööd vabatahtlikult (nagu ta tegelikult üle poole oma elust varasemalt teinud on), siis ei oleks ta ilmselt jõudnud üles ehitada nii suurt organisatsiooni, kaasamise ja projektijuhtimise süsteeme ning lugeda vähemalt raamatu nädalas, et tööd veelgi targemalt ja läbimõeldumalt teha. Keskendudes loomade heaoluprobleemidele täistööajaga, saame hoolitseda selle eest, et loomade kannatuste leevendamine oleks võimalikult tõhus ja et meie kampaaniasõnumid jõuaksid sihtrühmadeni, olgu selleks ettevõtted, poliitikud või tarbijad. 

Toome farmiloomade kannatused nähtavale ja lahendused lauale

3,5 tegutsemisaasta jooksul tunneme, et me alles soojendame end üles ja suurem töö on alles ees – Eestis kasvatatakse tööstusfarmide kitsastes oludes miljoneid farmiloomi, kes jäävad tavaelus ja meedias varjatuks ning kelle kannatustest enamik inimesi midagi ei tea. Meie roll organisatsioonina on lahendada neid küsimusi, mida kohates paljud pea ära pööravad, sest kaadrid loomade julmast kohtlemisest on liiga karmid. Oleme järgmiseks ette võtmas sigade heaolu, mis on lisaks kanade olukorrale üks põletavamaid probleeme toidutööstuse loomade puhul. Meie tegevus vajutab ühiskonna tundlikele kohtadele, mistõttu on rahastuse leidmine alati keeruline. Näeme siiski edaspidigi kõvasti vaeva, et kõik need head ideed ja hoolivad mõtted ka reaalsuseks saaks ning loomade kannatused väheneksid. 

Tänu headele toetajatele on meil võimalik üheskoos loomade heaks suuri tegusid teha – meie poolt tuleb töö, tiim, plaanid, strateegiad, pikk kogemus ja palju teadmisi valdkonnast, ning toetajate poolt ressursid, et kampaaniaid ellu viia – AITÄH, et sellises ühtsuses ühiskonda paremaks muudame! Töö jätkub, et loomade hääled kuuldavaks saaksid!