Toeta

Kuidas langetada munaleti ees loomasõbralikum valik?

Poodi minnes on tänapäeval valik suur kõikide toodete seas – alustades 20st erinevat sorti šampoonist lõpetades 50 erineva sordi jäätisega. 

Kantar Emori 2018. aasta uuringutulemustest selgus, et ligi 70% eestlasest ei poolda kanade pidamist kitsastes traatpuurides ning ligi 60% soovib, et munakanade pidamine puurides oleks lausa seadusega keelustatud. Miks siis aga ei ole puurid juba meie ühiskonnast veel jäädavalt kadunud? Üheks probleemi allikaks võivad olla munakarpide eksitavad sildid. Need manavad tihtipeale silme ette aasal vabalt jooksva kana, kellelt hommikuti põlle sisse mune korjatakse ning tarbija munaleti ees teeb selle järgi oma valiku. Tegelikkus on aga paraku mitte nii roosiline. 

Munade pakenditel kasutatakse mitmeid erinevaid väiteid, et neid paremini turustada. Munade pakendil seisavad reklaamlaused nagu “Õnnelike kanade munad”, “Number üks munad”, “Kodukoha kanamunad” jne. Kui aga avada munakarp ning vaadata munal olevat koodi, tuleb välja, et tihtilugu on tegu hoopis puuris peetavate kanade munadega. Sellised munad on märgistatud numbriga 3 ning kujutavad endast kõige jõhkramates tingimustes kasvatatud kanade mune ehk tööstuslikult kasvatatud puurikanade mune. Seega ei tasu lasta ennast petta ilusatest loosungitest või piltidest – kõige kindlama info kanade pidamisviisi kohta saab lugedes munale trükitud koodi (https://www.nahtamatudloomad.ee/kuidas-lugeda-munadel-olevat-koodi).

Oleme koostanud ka tabeli koos munakarpide fotodega erinevatest tootmissüsteemidest pärit munadega, et teha tarbijatele võimalikult lihtsaks poes puurivabade munade eelistamise.

Tuleb tõdeda, et puurivabade kanade munad on praegu veel kallimad, kui puurikanade omad. Siiski – kui võrrelda puuri ja -õrrekanade munade hindu, ei ole tegu enam märkimisväärse vahega. Mõnes poes on juba praegugi õrrekanade munad odavamad kui puurimunad. Saab ka eeldada, et kui inimeste teadlikkus puurikanade elutingimustest kasvab, valib aina enam tarbijaid poes munad, mille tootmine ei ole leidnud aset halbades tingimustes. Kui tarbijate eelistused aina enam muutuvad ning puurisüsteemid lõpuks meie maailmast lõplikult kaovad, ühtlustuvad hinnatasemed eri pidamisviisidest pärit munade vahel veelgi. 

Seda trendi on näha kasvamas iga aastaga – aina enam ettevõtteid läheb üle puurivabade munade kasutamisele või müügile ning seetõttu kaovad need tarneahelast. Taanis, Saksamaal ning Austrias on juba 100% jaekettidest teatanud üleminekust vaid puurivabade munade müügile. Sama suunamuutust on selgelt näha ka Lätis, Leedus, Poolas, Eestis ning Soomes ja mujal maailmas. Eestis on puurivabadele munadele üleminekust teatanud juba üle 50 toidusektori ettevõtte, s.h 40% jaesektorist.

Tarbimisotsuste kaudu on võim loomade saatuse üle meie kui tarbijate kätes. Puurisüsteemidest pärit munade ostmisest loobumine on üks väike, kuid oluline samm sellel teel, et anda tööstustele märku, et me hoolime kanade elutingimustest ega poolda jõhkraid puurisüsteeme. Eelistades puurivabu mune, päästame sellega juba mitme traatpuuris vaevleva kanakese elu. Näitame tarbijatena üheselt, et me ei toeta selliseid kanade pidamisviise, nagu seda on puurikanalates! Anna oma allkiri näitamaks, et Sa ei toeta kanade julma puurispidamist: www.munadehind.ee