Toeta

Karusloomafarmist kodusoojusse. 105 tšintšiljat said alustada uut elu

Üks karvapall teel uue kodu poole. Foto: Kaarel Antonov

Novembris päästis Nähtamatud Loomad ühest uksi sulgevast karusloomafarmist 105 tšintšiljat, et säästa nad elektrilöögiga hukkamisest ja karusnahaks saamisest. Loomad said võimaluse uueks eluks armastavas kodus.

Päästsime tšintšiljad karusloomakasvandusest, mille omanik oli otsustanud farmi sulgeda. Kui esialgseks mõtteks oli päästa paarkümmend tšintšiljat, siis tänu erakordselt paljudele headele inimestele, kes soovisid tšintšiljadele hoolivat kodu pakkuda ja kes projekti jaoks annetasid, suutsime päästa lausa kõik 105 looma. Meil on kirjeldamatult hea meel, et ükski loom ei pidanud maha jääma – muidu oleks neid oodanud hukkamine ja nahastamine.

Vilgas töö ettevalmistustega

Et loomade päästmine õnnestuks ja et iga tšintšilja jõuaks turvaliselt uude koju, tuli teha palju eeltööd. Ettevalmistused hõlmasid läbirääkimisi tšintšiljakasvatajaga, loomadele uute kodude otsimist, vajalike transporditingimuste kohta info kogumist, transpordi korraldamist, veterinaari vastuvõtu organiseerimist kõigile loomadele, vajaliku varustuse ja ravimite varumist, annetuste kogumist ja päästeoperatsiooni kajastamise planeerimist.

Õnneks leidus väga palju inimesi, kes soovisid tšintšiljad enda hoole alla võtta ja neile kodu pakkuda. See võimaldas meil tagada, et loomad saaksid head elutingimused ja kodu, kus osatakse arvestada nende eripäradega – tšintšiljad olid veetnud aastaid karusloomafarmi kitsikuses ilma liikumisvõimaluseta ja muutunud täiesti apaatseks. Seega oli oluline, et uued omanikud tunneksid tšintšiljasid ja oleksid palju läbi elanud loomadega kannatlikud. Kuna tšintšiljad on karjaloomad, oli ka tähtis, et nad saaksid elada vähemalt kahekaupa koos.

Peagi pääseb pildil olev loomake igaveseks sellest traatpuurist. Foto: Kaarel Antonov

Kolm päästeoperatsiooni ja kohanemine uutes kodudes

Kuna tšintšiljasid oli niivõrd palju, käisime neil järel kolmes jaos. Esimesel päästeoperatsioonil õnnestus ära päästa 30, teisel 35 ja kolmandal 40 looma. Igal käigul tabas vabatahtlikke sama südantlõhestav vaatepilt – tšintšiljad jõudsid meieni pisikestes puurides, kus nad mahtusid vaevu ümber pöörama, nad olid paigale tardunud ja nende pilgus paistis lootusetus. Päästetud tšintšiljade näol oli tegu nende loomadega, keda oli kasutatud paljundamiseks, ja mõni neist oli juba üle kümne aasta vana. Õnnetud loomad ei osanud aimatagi, et pärast traatpuuris veedetud aastaid võiks neid oodata midagi paremat.

Vabatahtlikud hoolitsesid tšintšiljade eest, tõstsid nad autodesse ja jälgisid terve tee, et loomadel läheks sõit hästi. Tšintšiljad viidi uutesse kodudesse, kus algas nende jaoks täiesti uus elu. Pärast aastaid karusloomafarmi kitsikuses elamist said loomad esmakordselt võimaluse loomuomaselt käituda – vabalt ringi liikuda, hüpata, liivavanne võtta ja omavahel suhelda.

Karmides tingimustes kasvanud tšintšiljadel läheb uue olukorraga harjumisega kindlasti aega. Oleme siiski juba mitmetelt inimestelt kuulnud, et nende värsked pereliikmed kohanevad tasapisi ja hüppavad rõõmsalt mööda tuba ringi. Neid tundlikke elusolendeid armastatakse ja nende eest hoolitsetakse, mitte ei hoita vaevu elus nagu varem, ja neist ei saa kunagi karusnahast võtmehoidjat.

Berry mõnuleb uues kodus diivanil. Foto: Viktoriia Orumägi

Tšintšiljade päästmise tegid võimalikuks sajad toetajad

105 tšintšilja karusloomafarmist päästmine sai teoks tänu uskumatult paljudele headele inimestele, kes ühel või teisel moel abistasid. Päästeoperatsioonidel osales kokku mitukümmend vaprat vabatahtlikku, kes aitasid toimetada loomad turvaliselt uutesse kodudesse. Veel soovime tänada loomakaitseorganisatsioone transpordipuuride, heade nõuannete ja muu abi eest: Tallinna loomade varjupaik, Pesaleidja, Eesti Metsloomaühing, MTÜ Kassiabi, Eesti Loomakaitse Selts, MTÜ Väikeste Loomade Abi.

Erakordselt suurt tänu väärivad ka kõik inimesed, kes andsid päästetud tšintšiljadele hooliva kodu. Nii paljude loomade aitamine poleks aga olnud võimalik ilma sadade annetajateta, kes aitasid tasuda loomade väljaostmise, transpordi, vajaliku varustuse ja muude kulutuste eest. Suur aitäh kõigile, et saime üheskoos päästa need tundevõimelised loomad kannatusterohkest elust karusloomafarmis, elektrilöögist ja mütsitutiks saamisest, ning anda neile uue võimaluse.

Päästetiim tervitab toetajaid ja kaasaelajaid. Foto: Kaarel Antonov

Iga loom on oluline

Paraku ei olnud päästetud tšintšiljad kaugeltki ainsad, kes peavad taolistes tingimustes elama. Igal aastal hukatakse karusloomafarmides tuhandeid loomi, kelle nahast tehakse põhiliselt moevidinaid, näiteks mütsitutte. Ükski neist ei vääri sellist saatust. Päästeaktsiooni kajastades soovisime juhtida tähelepanu karusnahatööstuse tõttu kannatavatele loomadele, kes jäävad tavaliselt nähtamatuks.

Kuna kõiki karusloomi pole võimalik farmidest ära päästa, on laiemas plaanis ainsaks lahenduseks karusloomafarmide keelustamine. Riigikogu menetleb praegu karusloomafarmide keelustamist ning eelnõu peab läbima veel teise ja kolmanda lugemise. Seaduse jõustumine on ülimalt oluline, et ükski loom ei peaks enam karusloomafarmi õudsetesse tingimustesse sündima.

Nähtamatud Loomad jätkab püüdlemist karusloomafarmide keelustamise poole. Toeta sinagi loomasõbralike muutuste sündimist ühiskonnas: https://nahtamatudloomad.ee/toeta.

Ükski loom ei peaks veetma kogu elu kitsas traatpuuris. Foto: Kaarel Antonov