Toeta

Nähtamatud Loomad kutsub eurooplasi üles lõpetama puuride ajastu tööstusfarmide loomadele!

24. septembril toetab Nähtamatud Loomad üle-Euroopalise Euroopa Kodanikealgatuse nimega “Lõpp puuride ajastule!” algust, mille eesmärgiks on lõpetada loomade puurispidamine Euroopas.

Miljonid loomad üle Euroopa veedavad oma elud puurides – nad on piiratud liikumisvõimega ja neil puudub võimalus liigiomasteks tegevusteks. Farmiloomade puurispidamine on julm ja ebavajalik.

Nähtamatud Loomad on liitunud enam kui 100 looma- ja looduskaitseorganisatsiooniga üle Euroopa, et koguda algatusele “Lõpp puuride ajastule!” minimaalselt miljon allkirja Euroopa Liidu liikmesriikidest. Kodanikealgatus vältab ühe aasta ning eduka tulemuse korral toob endaga kaasa hiiglasliku muutuse kaasaegses toidu- ja põllumajandusüsteemis, mis oleks üks suurimaid loomade heaolu parandajaid kogu tööstusliku loomapidamise ajaloos.

Kodanikealgatuse algatamise üritused toimuvad üle Euroopa Liidu, sealhulgas Prantsusmaal, Hispaanias, Itaalias, Kreekas, Poolas ja Hollandis, et tõsta teadlikkust loomade kanatustest tööstusfarmide puurisüsteemides ning koguda toetust petitsioonile “Lõpp puuride ajastule!”. Kampaania ametlik algus toimub Euroopa Parlamendis Brüsselis, mille viib läbi maailma juhtiv loomakaitseorganisatsioon Compassion in World Farming. Europarlamendis toimub ühtlasi ka näitus, mis kaardistab loomade olukorda puurisüsteemides ning astub dialoogi parlamendiliikmete ja otsustajatega Euroopa Parlamendis.

ANNA ALLKIRI JUBA TÄNA! https://nahtamatud-loomad.endthecageage.eu/

Hoia end kursis

Hoia end kursis meie organisatsiooni tegemistega ja liitu inimestega, kes hoolivad loomadest tööstusfarmides. Saadame infot umbes kord kuus.