Toeta

Covid-19 enam kui 10 riigi mingifarmides

Covid-19 levib üha enamate riikide mingifarmides, mille tulemusena on hukatud miljoneid minke. Viiruse levik farmides on suureks ohuks ka inimestele. Nähtamatute Loomade president Kristina Mering vastas sel teemal ajalehe Pealinn küsimustele.

Kui ulatuslik ja hull on hetkel olukord? Kuidas viirus farmides edasi levib?

Covid-19 levikut mingifarmides on kinnitatud nüüd juba üheteistkümnes riigis – Taani, Holland, Hispaania, Itaalia, Poola, Leedu, Rootsi, Kreeka, Kanada, USA ja Prantsusmaa.(1) Kuigi sealsed võimud seda on tunnista, on lisaks põhjust arvata, et viirus levib ka Hiina mingifarmides.(2)

Teadlased ei tea, kuidas toimub ulatuslik ja kiire levik mingifarmide vahel ning kui ohtlikud võivad olla viiruse uued tüved, mis on mingifarmide tõttu välja arenenud. Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) soovitab jätkata kiireid uuringuid ning võtta kasutusele ulatuslikke ettevaatusabinõusid, et neid hirmutavaid trende peatada.(3)

Hollandi mingifarmides läbiviidud laiaulatuslik uuring näitab, et Covid-19 jõudis mingifarmidesse inimeste kaudu, ent on minkide keskel edasi arenenud. On põhjust järeldada, et viirus ringleb minkide seas mitu nädalat enne avastamist. Hoolimata kõrgendatud bioturvalisuse meetmetest ja järelevalvest ning kohesest nakatunud loomade hukkamisest jõudis viirus levida ühest mingifarmist teistesse. Levimise viis mingifarmide vahel ei ole teadlastele selge. Hirmutav on see, et mingifarmide töötajatest ja nende lähikondlastest leiti SARS-CoV-2 nakatumine lausa 68%-l.(4)

Taani valitsus peab olukorda niivõrd ohtlikuks, et on otsustanud keelustada ajutiselt minkide kasvatamise.(5) Aasta lõpus hukkas Taani 17 miljonit naaritsat karusloomafarmides, et takistada viiruse levimist. Hollandi valitsus otsustas aga minkide kasvatuse kiirkorras täielikult keelustada (varasemalt oli karusloomafarmide keeld planeeritud jõustuma aastal 2024).(6)

Viiruse levimine minkide seas on ohtlik, kuna teadlased kardavad, et mingid pakuvad Covid-19 viirusele võimaluse erinevate ohtlike tüvede arenemiseks, mis võivad vaktsineerimise kasutuks muuta. Mingifarmides arenenud erinevaid viiruse mutatsioone on avastatud inimestel nüüdseks juba seitsmes riigis.(7) Samuti on murettekitav see, et viirus levib minkide ja inimeste vahel väga kiiresti ning kandub seniavastamata viisidel ühest farmist teise. 

Kas see on järjekordne hea argument, miks peaks karusloomafarmid kiiremas korras keelustama?

Suured naaritsakasvatajad riigid on praeguste arengute valguses lõpetanud naaritsakasvatuse, seega kutsume üles Eestis samuti teemat tõsiselt võtma. Arutelu karusloomafarmide keelustamise olulisuse üle ei põhine enam vaid loomade heaolu argumentidel, vaid rahvatervise tagamisel. Tallinna Loomaia direktor ja naaritsauurija Tiit Maran on öelnud, et naaritsafarmid võivad olla potentsiaalsed Covid-19 reservuaarid. Seetõttu on oluline, et karusloomafarme keelustav eelnõu võetaks vastu kiiremas korras.

Kas viirus võib levida ka Eesti karusloomafarmides?

Eestis ei ole diagnoositud naaritsafarmides koroonaviirust, sest karusloomakasvatus on hääbuv tööstusharu ja naaritsafarmid jõudsid naaritsad hukata ja nahastada, enne kui koroonaviirus maailmas naaritsafarmides levima hakkas. Küll aga on mitmel naaritsate pidamise lõpetanud farmil endiselt naaritsate pidamise luba, mis tähendab võimalust, et nad võivad naaritsakasvatust jätkata. Seega on oluline ennetada olukorda, kus inimtervisele ohtlik tegevusala saaks jätkuda.

Kas uus valitsuskoosseis annab lootust, et karusloomafarmide keelustamise eelnõu saab lõpuks ometi sahtlist välja ja vastu võetud?

Uus valitsus annab palju head lootust karusloomafarmide keelustamisega jätkamiseks. Valdav osa liikmeid koalitsioonis toetab keelustamist ning uueks Riigikogu keskkonnakomisjoni esinaiseks on saamas Yoko Alender, kes on üks karusloomafarmide keelustamise eelnõu esitajatest. Keskkonnakomisjon on määratud tegelema karusloomafarmide keelustamise eelnõuga, seega loodame näha järgmisi samme õige pea, kui uutesse rollidesse on sisse elatud. Karusloomafarmide keelustamise teema on õige pea aktuaalseks muutumas ka Nähtamatute Loomade uute algatuste tõttu, millega oleme veebruari alguses välja tulemas. 

Artikkel ilmus ajalehes Pealinn https://www.pealinn.ee/tagid/koik/koroonaviirus-vohab-euroopa-mingifarmides-n262815.

Allikad:

(1) https://www.theatlantic.com/health/archive/2020/12/minks-pandemic/617476/

(2) https://reporterre.net/Mounting-evidence-suggests-mink-farms-in-China-could-be-the-cradle-of-Covid-19-22020

(3) https://www.who.int/csr/don/03-december-2020-mink-associated-sars-cov2-denmark/en/

(4) https://science.sciencemag.org/content/371/6525/172

(5) https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-denmark-mink-idUSKBN28V1F1

(6) https://www.economist.com/europe/2020/09/05/covid-19-ends-dutch-mink-farming

(7) https://www.theguardian.com/environment/2020/nov/18/covid-19-mink-variants-discovered-in-humans-in-seven-countries