Toeta

5 põhjust, miks jätta puurikanade munad ostmata

Toidupoes ringi kõndides jõuab nii mõnigi meist lõpuks munaleti juurde. Seal võib lausa silme eest kirjuks minna, sest valik on väga suur! Tihtipeale valib inimene just kõige odavama munakarbi, millel jooksevad sageli illustreeritult  ringi „õnnelikud kanad“, ning kõnnib pikemalt mõtlemata edasi. Tavaliselt on too odavaim karp mune pärit aga puurikanalast ning on nõnda odav põhjusega. Siinkohal  tuleks endale meelde tuletada tõsiasja: kui toode on odav, on tema tootmise pealt mingites aspektides kokku hoitud. Puurikanade munade puhul on seda tehtud just loomade heaolu arvelt. Toome siin artiklis välja 5 kõige suuremat põhjust, miks tasuks puurikanade munad kindlasti ostmata jätta ning miks eelistada kasvõi kõrval olevat mõni sent kallimat õrrekana muna. See on väikseim asi, mida me tarbijatena teha saame, et munakanade elu paraneks.

  1. Kanad ei saa terve oma elu jooksul kunagi vabalt liikuda. Nende igapäevane reaalsus on veeta terve oma lühike, kuid piinarikas elu kitsas traatpuuris. Loomakasvatajad on toonud välja isegi seisukoha, et kui kana saab liikuda, kulub tema sööda peale rohkem ressurssi ning teda on sellevõrra kallim ülal pidada. Iga elusolend peaks aga saama liikuda! Kui puurikanalates hoitakse kokku lausa nii ilmselge isikliku vajaduse pealt, nagu liikumisvõimalus, ei peaks sellise tootmisviisi mune kindlasti ostma ja toetama.

  2. Puurid on kanade jaoks ebainimlikult kitsad. Puurikanalas on seadusega lubatud pidada ca 60 kana ühe m² kohta. Reaalsuses tähendab see seda, et igale kanale on lubatud laias laastus ühe A4 paberi suurune ala. Klaustrofoobiline, kas pole?

  3. Kanad ei näe kunagi päevavalgust. Kanadele vajalikku öö- ja päevavalgust imiteeritakse puurikanalas lambivalgusega ning päris päikesevalgust ei näe ega tunne nad mitte kunagi. See tähendab, et nad ei saa omandada ka eluks vajalikku D-vitamiini, mis kanduks edasi ka kanamunasse, muutes selle rebu kollasemaks. Samuti kujutage ette, kuidas on elada mitte kordagi päikesevalgust või -soojust tundmata!

  4. Nokkade kärpimine ilma tuimestuseta. Kuna väga kitsastes tingimustes elades kannatab kana psüühika ning nad ei saa isegi tiibu välja sirutada –  liikumisest rääkimata –  on puurikanade seas levinud kannibalism. See tähendab seda, et kanad hakkavad kitsastes puurides üksteist nokkadega vigastama. Selle ennetamiseks lõigatakse neil tibudena u 1/3 nokka spetsiaalsete tangide vahel maha. Kogu protseduur toimub ilma tuimestuseta ning on kanale füüsiliselt ja vaimselt äärmiselt valus.

  5. Kanadel puudub võimalus muudele liigiomastele tegevustele. Tiibade sirutamine, liivavannide võtmine, siblimine või lausa liikumine suuremal kui A4 paberi suurusel alal – kõiki neid tegevusi on puurikanadel võimatu kunagi kogeda. Liivavannide võtmine on kanadele aga lausa eluliselt vajalik tegevus, sest linnud puhastavad end niiviisi. Kas kujutaksite ette, et te ei saa end kunagi pesta? Kitsastes puurides kuuekümnekesi tihedalt üksteise vastas elades ning end mitte kunagi pesta saades levivad kanade seas mitmed haigused ja bakterid.

Võttes arvesse ülalmainitud põhiprobleeme just puurikanalates,  on üsna selge, et seal elavatel kanadel on kõige liigivaenulikum ja kannatusterohkem elu võrreldes teistest pidamissüsteemidest pärit kanadega. Kui me eelistame puurivabadest süsteemidest pärit mune, ei toeta me siin artiklis kirjeldatud kanade julma kohtlemist ning kogu süsteem saab muutuda humaansemaks. Kui kahaneb nõudlus puurikanade munade järgi, näevad ka tootjad, et inimestele läheb antud teema korda ning nad muudavad oma kanade ülalpidamisviise. Seega on meil tarbijatena ülimalt oluline meeles pidada, et makstes poes veidi rohkem munade eest ning eelistades puurivabasid mune, ei ole me vähemalt panustanud sellesse julma loomade pidamisviisi, nagu seda on puurisüsteemidega kanalad.

Kui tarbijate eelistused muutuvad ning puurisüsteemid lõpuks meie maailmast kaovad, ühtlustuvad ka hinnatasemed eri pidamisviisidest pärit munade vahel. Seda trendi on näha igal aastal kasvamas – aina enam ettevõtteid läheb üle puurivabade munade kasutamisele või müügile ning seetõttu kaovad need tarneahelast. Taanis, Saksamaal ning Austrias on juba 100% jaekettidest üle läinud vaid puurivabade munade müügile. Näitame tarbijatena üheselt, et me ei toeta selliseid kanade pidamisviise, nagu  puurikanalates! Puurid minevikku!